Startują kolejne konkursy dla innowacyjnych firm

5 maja 2016

Z początkiem czerwca w Programie Inteligentny Rozwój ruszą kolejne cztery konkursy dla firm. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów z „Szybkiej ścieżki”, programów sektorowych INNOSTAL i GameInn (branża gier komputerowych) oraz instrumentu „Badania na rynek”.

„Oferta z jaką wychodzimy do przedsiębiorców jest kompleksowa – umożliwia zarówno dofinansowanie prac B+R, jak i działań związanych z wprowadzeniem nowych produktów na rynek. Na firmy ubiegające się o wsparcie w ramach uruchamianych z początkiem czerwca konkursów czeka rekordowa pula środków – 2,2 mld zł” – powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Badania na rynek

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem firm pozyskaniem dotacji w I konkursie, przeprowadzonym w poddziałaniu „Badania na rynek”, najbliższy konkurs będzie miał budżet w wysokości 1 mld złotych. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy uzyskaną dotację mogą przeznaczyć na wdrożenie wyników prac B+R (własnych lub nabytych). W wyniku inwestycji powstać ma nowy bądź znacząco ulepszony produkt lub usługa.

Konkurs przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski będzie można składać od 1 czerwca do 31 sierpnia.

Szybka ścieżka

Nadchodząca edycja konkursu „Szybkiej ścieżki” dedykowana jest dużym firmom zainteresowanym realizacją projektów, których minimalna wartość kosztów wynosi 12 mln zł. Dofinansowanie uzyskają projekty dotyczące badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub tylko tych ostatnich. Jednym z warunków uzyskania wsparcia jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do wdrożenia wyników projektu.

Przeznaczoną na konkurs pulę 1 mld złotych rozdzieli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 1 czerwca do 30 grudnia.

Program sektorowy INNOSTAL

Firmy, których projekt wpisze się w agendę badawczą programu sektorowego INNOSTAL, mogą ubiegać się o dofinansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych z tego programu. Budżet konkursu wynosi 120 mln zł. Z oferty programu skorzystać mogą firmy (z sektora MŚP oraz duże), a także konsorcja przedsiębiorstw.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski od 1 czerwca do 15 września.

Program sektorowy GameInn

Program sektorowy GameInn powstał z myślą o wsparciu dynamicznie rozwijającego się przemysłu kreatywnego. Producenci z branży gier komputerowych będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych produktów i technologii.

Na I edycję konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 80 mln zł. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 1 czerwca do 16 sierpnia.

Ogłoszenia konkursów zostaną opublikowane na stronie Programu Inteligentny Rozwój.