Start rejestracji na webinar Colliers o ESG i śladzie węglowym

19 kwietnia 2023

Dotyczy firmy: Colliers,

Internetowe szkolenie marki Colliers dotyczy nieruchomości w kontekście raportowania ESG, śladu węglowego w zakresach związanych z powierzchniami komercyjnymi i budynkami (Scope 2 i 3) oraz ścieżki dekarbonizacji nieruchomości według obowiązujących przepisów. Wydarzenie objęte jest patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Webinar odbędzie się 25 marca o godzinie 10:00 i jest adresowane do najemców powierzchni komercyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • CEO, CFO, Supervisory Board,
  • ESG i Sustainability Directors,
  • Administration, Facility i Office Managers.

Plan webinaru uwzględnia trzy bloki tematyczne. W pierwszym z nich uwaga poświęcona zostanie ESG z perspektywy najemcy nieruchomości. Wpływ śladu węglowego na wskaźniki ESG, globalne standardy raportowania i kluczowe wskaźniki pomiaru zgodności z przepisami ESG dla rynku nieruchomości oraz weryfikacja wskaźników – to tematy, które zostaną omówione w pierwszej części szkolenia Colliers.

W drugiej części nacisk zostaje położony na narzędzia wspomagające najemcę w monitorowaniu ryzyk klimatycznych w obszarze nieruchomości. Z tej okazji przewidziano szkolenie w zakresie obliczania śladu węglowego oraz wprowadzenie do analizy CRREM.

Ostatni blok dotyczy wpływu najemcy na sytuację rynku energetycznego. Pojawią się w nim: opis sytuacji cenowej na rynku energetycznym, kwestie transformacji energetycznej oraz skutki średnioterminowych działań lub ich braku i uwarunkowania działalności najemców, zarysowane przez Ustawę Prawo Energetyczne.

Udział w webinarze firmy Colliers należy zgłosić w formularzu rejestracyjnym.