Stanowcze kroki UE w kierunku ograniczenia greenwashingu

19 stycznia 2024

Parlament zatwierdził dyrektywę, która poprawi oznakowanie produktów i zakaże pseudoekologicznego marketingu.

Europosłowie przyjęli dyrektywę mającą na celu uchronienie konsumentów przed zwodniczymi praktykami rynkowym. Tym samym rozszerzono unijny wykaz zakazanych praktyk handlowych o wątpliwe strategie marketingowe, dotyczące reklamowania produktu jako ekologicznego w sytuacji, gdy nie spełnia on odpowiednich standardów.

Bardziej precyzyjna i wiarygodna reklama

Nowe przepisy mają uprościć i uwiarygodnić oznakowanie towarów. Nie będzie możliwe dalsze stosowanie niepopartych dowodami oświadczeń środowiskowych, takich jak „przyjazny dla środowiska”, „naturalny”, „biodegradowalny”, „neutralny dla klimatu” czy „ekologiczny”.

Dyrektywa ureguluje kwestię etykiet środowiskowych, aby w przyszłości w Unii Europejskiej można było je stosować wyłącznie w oparciu o oficjalne systemy certyfikacji lub systemy certyfikacji wprowadzone przez władze publiczne.

Ponadto w myśl przepisów dyrektywy producenci nie będą już mogli twierdzić, że dany produkt nie ma wpływu na środowisko, bądź że jego wpływ jest ograniczony, a nawet pozytywny, powołując się tylko na systemy kompensacji emisji.

Liczy się trwałość

Dyrektywa ma sprawić, że producenci i konsumenci bardziej skupią się na trwałości produktów. Dlatego też w przyszłości informacje o gwarancji mają być lepiej widoczne. Powstanie także jednolite oznaczenie, które będzie w większym stopniu eksponować produkty o przedłużonym okresie gwarancji.

Zakazane będą także inne praktyki: bezzasadne oświadczenia o trwałości produktu (na przykład twierdzenie, że pralka może wykonać 5 tysięcy cykli prania, gdy jest to w normalnych warunkach nieprawdziwe); sugestie, by wymienić materiały zużywalne wcześniej, niż jest to konieczne (na przykład wkłady atramentowe do drukarki), oraz nieprawdziwe twierdzenia, że produkty nadają się do naprawy.

Kolejne kroki

Dyrektywę musi teraz zatwierdzić Rada. Następnie zostanie ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie będą miały 24 miesiące, by przenieść ją na grunt prawa krajowego.

Kontekst

Nowa dyrektywa ma uzupełniać dyrektywę w sprawie oświadczeń środowiskowych, nad którą aktualnie pracują komisje Parlamentu Europejskiego. Dyrektywa ta będzie bardziej szczegółowa – precyzyjniej określi warunki stosowania oświadczeń środowiskowych.

Źródło: inf. pras.