Środowisko – obszary ISO 26000 w „Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

22 kwietnia 2017

Do tegorocznej edycji Raportu aż 65 firm zgłosiło działania realizowane na rzecz środowiska. Zgłoszono także rekordową liczbę 72 nowych dobrych praktyk, czyli o 15 więcej niż rok temu. Tym samym tegoroczny Raport podsumowuje działania z zakresu: bioróżnorodności, certyfikacji, edukacji ekologicznej, tworzenia ekobiur, ekobudownictwa, ekoefektywności, ekoproduktów, programów prośrodowiskowych, recyklingu i  zrównoważonego transportu.

Pobierz raport

Analiza praktyk w obszarze środowisko pokazuje, że do najchętniej podejmowanych działań wciąż należy edukacja ekologiczna (12 nowych praktyk), a dominują tu firmy branży energetycznej i wydobywczej. Adresatami działań są nie tylko dzieci, ale także konsumenci, klienci, mieszkańcy dużych miast oraz przedstawiciele określonych branż – np. rolnicy.

Firmy chętnie angażują się również w programy prośrodowiskowe (11 nowych praktyk), stanowiące często długofalowe i szeroko zakrojone działania, które obejmują zarówno edukację ekologiczną, jak i podejmowanie konkretnych prac na rzecz środowiska, np. zagospodarowywanie nieużytków, sprzątanie trenów zielonych w miastach czy górach. Opisane są tu także wysiłki podejmowane wewnątrz organizacji – redukcja CO2 oraz wdrażanie systemów zarządzania.

Firmy nie tylko porządkują tereny zielone i opiekują się nimi, ale coraz częściej otaczają troską także mieszkańców tych miejsc – zwierzęta. Swoje działania na rzecz bioróżnorodności opisało 9 firm. Są to zarówno jednorazowe akcje (sadzenie miododajnych roślin; przenoszenie gadów i płazów z terenu budowy), jak i programy prowadzone długofalowo przy wsparciu innych organizacji. Inicjatywy na rzecz bioróżnorodności są szczególnie ważne, gdyż często oznaczają wspieranie gatunków zagrożonych wyginięciem. Opieką obejmowane są najczęściej pszczoły i ptaki (orły, rybołowy, sokoły), ale także gady i płazy.

Rosnącą popularnością cieszy się zrównoważony transport (10 nowych praktyk). Ta kategoria obejmuje wszystkie działania mające na celu ograniczenie liczby przejazdów samochodem, a  co za tym idzie – zmniejszenie emisji CO2. Firmy najczęściej przekonują pracowników do organizowania wspólnych podróży służbowych i przejazdów do pracy, co możliwe jest dzięki specjalnym platformom internetowym i aplikacjom. Organizowane są także dni bez samochodu i promowane zamienianie samochodu na rower.

Prowadzenie ekobiura stało się już niejako standardem na polskim rynku. Troska o szeroko pojęte zielone biura odzwierciedla się już coraz częściej także w ekobudownictwie (1 praktyka rok temu, 4 praktyki w tym roku).  Firmy wprowadzają normy środowiskowe, inwestują w biurowce przyjazne środowisku; wdrażają systemy zagospodarowania wód podziemnych czy zarządzania zużyciem energii i wody. Efektywnie energetyczne stają się nie tylko biura, ale także sklepy, fabryki oraz hale produkcyjne.

Rosnąca popularność działań z obszaru środowiska nie jest przypadkowa. Z jednej strony – wymagają ich zmiany zachodzące w środowisku (zły stan powietrza, zanieczyszczenia, zmiany klimatu), z drugiej – przynoszą bezpośrednie korzyści finansowe samym firmom. Można się zatem spodziewać, że kolejny rok przyniesie jeszcze więcej dobrych praktyk firm podejmowanych w trosce o naszą planetę.

źródło: Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”