Środkowoeuropejskie pokolenie Y gotowe do wejścia na rynek pracy

15 października 2015

Dotyczy firmy: Deloitte,

Aż 73 proc. studentów z Europy Środkowej uważa, że jest w stanie znaleźć pracę w ciągu trzech miesięcy. Siedmiu na dziesięciu studentów z Europy Środkowej podejmowało pierwszą pracę w zawodzie już podczas nauki, a z największym doświadczeniem na starcie swojej ścieżki zawodowej wkraczają studenci z Polski – wynika z  czwartej edycji badania „First Steps into the Labour Market”, przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte w ośmiu krajach regionu Europy Środkowej. Aż 75 proc. młodych Europejczyków ocenia swoje umiejętności i kompetencje jako dobre lub bardzo dobre. To dzięki nim chcą szybko znaleźć satysfakcjonujące zajęcie na rynku pracy, który oceniają jako trudny.

W badaniu przeprowadzonym przez Deloitte wzięło udział 2,4 tys. studentów i absolwentów szkół wyższych z Albanii, Chorwacji, Czech, Węgier, Litwy, Polski, Słowacji oraz Słowenii. Średnia wieku ankietowanych wyniosła 23,2 lata. Ankieta on-line została przeprowadzona w IIQ2015.

Aż 71 proc. badanych przyznała, że ma doświadczenie zawodowe związane z wybranym kierunkiem nauki, które zdobyła podczas studiów. „W Polsce ten odsetek jest wyższy o 10 p.p. Można przypuszczać, że nasi studenci bardziej niż ich koledzy z innych krajów regionu są skoncentrowani na rozwoju swojej kariery i zdobywania doświadczenia. Aż 15,7 proc. z nich chce iść na studia podyplomowe i kursy specjalistyczne, podczas gdy średnia dla całego regionu wynosi 5,5 proc.” – mówi Halina Frańczak, Dyrektor Clients & Markets na Polskę oraz Europę Środkową, Deloitte. W zdobywaniu doświadczenia aktywnie pomagają pracodawcy. Aż 63,4 proc. respondentów z Polski uczestniczyło w programach edukacyjnych organizowanych przez firmy, podczas gdy średnia dla całego regionu wynosi 44 proc.

Rynek trudny, ale o pracę łatwo

Jedynie czterech na dziesięciu studentów i młodych absolwentów ocenia sytuację ekonomiczną w swoich krajach jako dobrą lub bardzo dobrą. Najbardziej optymistyczne spojrzenie mają na tę kwestię Czesi.

Jeszcze gorzej ankietowani oceniają rynek pracy – tylko 20 proc. badanych (średnia dla regionu) uważa, że panująca na nim sytuacja jest pozytywna. Polacy, spośród których 36 proc. ocenia sytuację na rynku pracy jako złą, są pod tym względem bardziej optymistyczni niż Słowacy, Chorwaci czy Słoweńcy, ale pozostają w tyle za Czechami, wśród których tylko 23 proc. wskazało na taką odpowiedź.

Jednak i tak, mimo pesymistycznego spojrzenia na rynek pracy, ankietowani studenci w badanych krajach wierzą, że są w stanie znaleźć satysfakcjonujące ich zajęcie już w ciągu trzech miesięcy (73 proc.).

To przekonanie wynika głównie z wiary we własne umiejętności. Aż trzy czwarte badanych ocenia je jako wysokie lub bardzo wysokie. W tej grupie są również Polacy, którzy jednak nieco bardziej krytycznie oceniają swoje umiejętności w zakresie uczenia się (o swojej zdolności do szybkiego uczenia się przekonanych jest 74 proc. studentów z regionu i 69 proc. z Polski), pracy zespołowej (67 proc. w regionie i 65 proc. w Polsce), przywództwa, rozwiązywania konfliktów, delegowania i rozwiązywania problemów.

Studenci uważają, że potrafią myśleć analitycznie (70 proc. – tyle samo w regionie i w Polsce).

Najgorzej oceniają swoją odporność na stres. Tylko 45 proc. studentów w Europie Środkowej ocenia tę umiejętność na wysokim poziomie. W Polsce ten odsetek jest jeszcze niższy i wynosi 37 proc.

Rozwój ważniejszy niż pieniądze

Jakimi czynnikami kierują się młodzi mieszkańcy Europy Środkowej przy wyborze pracy? Dla 36 proc. (42 proc. w Polsce) odpowiedzią pierwszego wyboru była możliwość rozwoju i zdobywania nowych umiejętności, a dla 13 proc. (16 proc. w Polsce) atrakcyjne wynagrodzenie.

Największe oczekiwania mają pod tym względem młodzi Słoweńcy, którzy chcieliby zarabiać średnio 1500 euro miesięcznie (pierwsza praca na etacie). Tysiąc euro pensji miesięcznie to marzenie młodych Słowaków i Litwinów. Polacy chcieliby zarabiać średnio 776 euro miesięcznie.

Z badania Deloitte wynika, że 42,3 proc. badanych marzy o pracy w dużej międzynarodowej korporacji. Tylko co dziesiąty ankietowany (średnia dla regionu) planuje założenie własnego biznesu. W Polsce takich osób było 10,6 proc. Marzenia o własnej firmie wyraża 15,9 proc. Litwinów i 15,6 proc. Chorwatów. To najlepsze wyniki w całym regionie.

Praca jest dużą wartością dla studiujących przedstawicieli pokolenia Y. Aż 87 proc. pracowałoby, nawet gdyby nie potrzebowało pieniędzy. W Polsce taką odpowiedź wybrało 86 proc. ankietowanych.

Lider myśli strategicznie

Młodzi mieszkańcy Europy Środkowej oczekują, że liderzy będą charakteryzować się umiejętnością strategicznego myślenia (62,6 proc.), charyzmą (48,6 proc.) oraz zdecydowaniem (47,4 proc.). W Polsce wyniki te wyglądają odpowiednio: 71,3 proc., 63 proc. oraz 45,2 proc. Częściej niż pozostali studenci, Polacy oczekują inspirowania innych (50,5 proc. w porównaniu do 46,9 proc.). „To pokazuje, że młodzi Polacy mają dosyć wygórowane oczekiwania wobec swoich przyszłych szefów. W ich opinii podstawowym zadaniem lidera jest zabezpieczenie przyszłości firmy w długoterminowej perspektywie” – wyjaśnia Gavin Flook, Partner, Talent Leader Deloitte Central Europe. Ankietowani, podobnie jak w ocenie własnych umiejętności, wysoko plasują także swoje kompetencje przywódcze. Prawie 73 proc. badanych na pytanie o to czy ich koledzy postrzegają ich jako liderów odpowiedziało, że „tak” lub „raczej tak”.

Respondenci nie mają nic przeciwko współpracy z przedstawicielami innych generacji. Dla aż 90 proc. z nich mogą być oni źródłem wiedzy, a 80 proc. uważa, że znalazłoby z nimi płaszczyznę porozumienia. Najwięcej osób (45 proc.) preferowałoby przełożonego w wieku 36-50 lat. W Polsce odsetek ten wynosi 42 proc. Wiek szefa jest nieistotny dla 32,2 proc. ankietowanych (w Polsce dla 36 proc.).