Sprzedawać alkohol odpowiedzialnie – Kompania Piwowarska uczy, jak to robić

18 sierpnia 2014

Dotyczy firmy: Kompania Piwowarska,

Wielu rodziców obawia się, że w wakacje ich dzieci – mając dużo wolnego czasu i będąc pod wpływem rówieśników – po raz pierwszy sięgną po alkohol. Na szczęście badania przeprowadzone na zlecenie Kompanii Piwowarskiej pokazują, że problem sprzedaży alkoholu nieletnim nie jest już tak poważny jak niegdyś. Dodatkowo KP prowadzi działania, które pozwalają to zjawisko ograniczyć.

Nieletni wykazują się sporą pomysłowością, jeśli chodzi o usiłowanie kupienia alkoholu. Przede wszystkim starają się wyglądać na starszych, niż są w rzeczywistości; prócz tego popularnym sposobem jest poproszenie o przysługę osoby dorosłej. Okazuje się jednak, że dzięki szeroko zakrojonym działaniom producentów alkoholu próby zakupienia przez nieletnich napojów z procentami coraz częściej kończą się niepowodzeniem. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez instytut MillwardBrown na zlecenie Kompanii Piwowarskiej. 67% ankietowanych twierdzi, że w sytuacji, gdy osoba wyglądająca na nieletnią próbowała nabyć alkohol, sprzedawca zażądał od niej okazania dowodu osobistego. Tylko 14% badanych zostało poproszonych przez nieletniego o kupienie alkoholu, a wśród nich aż 78% zareagowało na tę prośbę odmownie.

Pokazuje to, że zarówno wśród sprzedawców, jak i klientów sklepów panuje coraz silniejsze przekonanie o szkodliwości sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Kompania Piwowarska wspiera budowanie takiej postawy, cyklicznie organizując szkolenia dla sprzedawców piwa obsługujących imprezy plenerowe – bowiem festiwale muzyczne czy pikniki to kolejne miejsca, w których latem nastolatki są narażone na pokusę sięgnięcia po alkohol.

Rząd i społeczeństwo słusznie oczekują, że będziemy działać w sposób etyczny i przejrzysty we wszystkim co robimy, a jednym z najczęściej badanych obszarów jest sposób sprzedaży i promocji naszych produktów – tłumaczy Katarzyna Radecka, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

1300 przeszkolonych sprzedawców

To już trzeci rok, kiedy KP organizuje tego typu szkolenia. Zostały one opracowane jako 2-godzinny  warsztat, podczas którego sprzedawcy poznają metody radzenia sobie z nieletnimi usiłującymi kupić alkohol. Każdy uczestnik podczas praktycznych ćwiczeń uczy się, jak reagować w trudnej i stresowej sytuacji, gdy nastolatki próbują kupić alkohol, jakich argumentów użyć i jak zachować asertywną postawę. Na koniec otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.

W tym roku odbyło się 11 warsztatów, w których wzięło udział 213 osób, a to jeszcze nie koniec sezonu szkoleniowego. Łącznie od momentu rozpoczęcia tego projektu przez KP zostało przeszkolonych 1100 osób. Dodatkowo w 2014 r. firma zdecydowała się rozszerzyć zakres działań w ramach odpowiedzialnej polityki alkoholowej.Przygotowano dedykowane szkolenia dla właścicieli i kierowników firm gastronomicznych, które poświęcone są podnoszeniu kompetencji menedżerskich dotyczących kompleksowej organizacji sprzedaży alkoholu i wzmacniania bezpieczeństwa imprez w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Celem tych szkoleń jest pomoc w skutecznym zarządzaniu pracownikami oraz podniesienie ich kompetencji poprzez przygotowanie do przestrzegania przepisów prawa, eliminowania zagrożeń, podejmowania działań prewencyjnych oraz jednoczesne podnoszenie jakości  obsługi klienta. Program spotkań uwzględnia zagadnienia merytoryczne, trening umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, analizę rozwiązań i kreatywną wymianę doświadczeń związanych ze wspieraniem pracowników w sytuacjach prób zakupu alkoholu przez młodo wyglądające osoby. Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych trenerów i bezpłatne dla wszystkich firm współpracujących z Kompanią Piwowarską. Jak dotąd zorganizowano takie spotkania w pięciu miastach – wzięło w nich udział 70 przedstawicieli 40 różnych firm. Projekt ruszy pełną parą na jesieni, kiedy zakończy się sezon wakacyjny i zmniejszy natężenie pracy w gastronomii.