Sprawozdawczość z zakresu CSR obowiązkowa w Danii

20 stycznia 2009

Duński Parlament przegłosował ustawę nakładającą na największe firmy działające na terenie Danii obowiązek uwzględniania w swoich rocznych sprawozdaniach finansowych informacji o działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Głosowanie nad ustawą odbyło się w połowie grudnia. Na mocy nowego prawa 1100 największych firm państwowych i prywatnych oraz inwestorów instytucjonalnych będzie zobligowana począwszy od 2010 roku do przedstawiania raportów z zakresu CSR. Raporty te maja ukazywać, w jaki sposób firmy wdrażały swoje programy CSR i jakim rezultatem.

AInformacje bedą weryfikowane przez audytorów. Rząd duński umożliwia jednak firmom-sygnatariuszom Global Compact bądź U.N. Principles for Responsible Investment zastąpienie obowiązkowego sprawozdania poprzez Communication on Progress.

W czasie obecnego kryzysu finansowego, promocja większej przejrzystości firm, w szczególności w zakresie zarządzania kwestiami środowiska naturalnego, społeczeństwa i nadzoru korporacyjnego, stała się bardziej pilna niż kiedykolwiek – stwierdził w swoim oświadczeniu „For investors, corporate responsibility and the proper management of extra financial risks is essential.” Donald MacDonald, przewodniczący U.N. Principles for Responsible Investments

Dotychczas raportowanie było zupełnie dobrowolne. Celem ustawy jest zachęcenie duńskich firm do aktywnej pracy na rzecz społecznej odpowiedzialności, co jednocześnie będzie stanowiło czynnik zwiększenia ich konkurencyjności i otworzy przed nimi nowe możliwości biznesowe.

Dania jest kolejnym krajem w Europie, który takie prawo wprowadził. We Francji już od 2001 roku wszystkie firmy notowane na giełdzie muszą przedstawiać informacje na temat ich działalności społecznej i środowiskowej w swoich rocznych sprawozdaniach finansowych. W Wielkiej Brytanii natomiast  takie postępowanie wymagane jest od firm od 2007 roku.

Źródło: Greenbiz.com