Sprawozdanie z działań w ramach strategii lizbońskiej – Komisja Europejska

26 lutego 2007

Ogłoszone w zeszłym tygodniu sprawozdanie jest podsumowaniem realizacji działań w ramach strategii lizbońskiej w ubiegłym roku. Jego celem jest nadanie rozmachu działaniom i przyspieszenie ich realizacji.

„Nasz cel jest jasny” – powiedział przewodniczący KE José Manuel Barroso – „Chcemy mieć najlepsze uniwersytety, wysoko wykwalifikowaną i wykształconą siłę roboczą, sprawne systemy ubezpieczeń społecznych i emerytalnych, najbardziej konkurencyjną gospodarkę i najczystsze środowisko naturalne. Tym, którzy twierdzą, że to niemożliwe przypomnę tylko, że dziesięć lat temu nikt nie przypuszczał, że Irlandia stanie się jednym z najbogatszych krajów Unii Europejskiej, ani że produktywność w Polsce będzie wyższa niż w Korei Południowej. Możemy i musimy uczynić kolejny krok w kierunku realizacji strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia.”

Sprawozdanie składa się z trzech zasadniczych elementów:

  1. analizy 25 nowych krajowych programów reform przedstawionych przez państwa członkowskie w październiku 2005 r.;
  2. mocnych stron poszczególnych programów krajowych promując wymianę dobrych rozwiązań;
  3. wskazania problemów oraz propozycji konkretnych rozwiązań na szczeblu wspólnotowym i krajowym.

Sprawozdanie wskazuje również na cztery priorytetowe obszary działań, na które europejscy przywódcy mieliby zatwierdzić dodatkowe środki (na poziomie krajowym i wspólnotowym) na marcowym szczycie UE. Są to:

  1. Inwestycje w kształcenie i badania naukowe;
  2. Liberalizacja przepisów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw oraz odblokowanie potencjału takich przedsiębiorstw;
  3. Wspieranie wzrostu zatrudnienia;
  4. Sprawne, bezpieczne i stałe dostawy energii.

Sprawozdanie Komisji zostanie przedstawione w marcu na wiosennym szczycie Rady Europejskiej, na którym Komisja wezwie szefów rządów i państw do podjęcia stosownych zobowiązań.

Więcej informacji: http://europa.eu.int/growthandjobs/index_en.htm