Spotkanie koordynatorów projektów (II tura)

11 lutego 2015

W sobotę 7.02 odbyło się spotkanie koordynatorów projektów, które otrzymały dofinansowanie w II turze naboru wniosków w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych. Dzień pełen ciekawych warsztatów uczestnicy spędzili w siedzibie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wydarzenie rozpoczęła Aleksandra Nowak, która przedstawiła program Liga Odpowiedzialnego Biznesu oraz ogólne zasady i formalności związane z realizacją projektów w ramach programu grantowego. Była też chwila, na lepsze poznanie się i przełamanie pierwszych lodów. W dalszej części Piotr Sobolewski, koordynator Ligi Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentował uczestnikom Business Canvas Model, narzędzie, które w prosty i zrozumiały sposób pozwala zaprojektować strukturę biznesu lub projektu.

Kolejny warsztat z Tomaszem Szymańskim z beginning | creative collaboration agency, dotyczył efektywnego budowania zespołów projektowych. Uczestnicy otrzymali dużą dawkę wiedzy o rolach członków zespołu. Dzień zakończył warsztat z Agnieszką Siarkiewicz, koordynatorką mediów i promocji w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Podczas spotkania studenci dowiedzieli się na jakie elementy strategii promocji warto zwrócić uwagę, jak zachęcić potencjalnych gości do uczestnictwa w wydarzeniu. Ćwiczenie w parach pozwoliło przećwiczyć rozmowę z redaktorem naczelnym gazety studenckiej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji studenckich, które będą realizowały projekty edukacyjne, promujące społeczną odpowiedzialność biznesu w środowiskach lokalnych. Na realizację jednego ze scenariuszy organizacje otrzymały małe granty (dofinansownie do 600 zł). Tematy projektów dotyczą takich obszarów jak: zrównoważone miasto, CSR na co dzień – odpowiedzialna konsumpcja, CSR – podstawą Twojej firmy, CSR w miejscu pracy, innowacje społeczne. Zrealizowanych zostanie szereg różnorodnych inicjatyw, od warsztatów przez prelekcje na podwieczorkach kończąc.

Autorka: Aleksandra Nowak. Liga Odpowiedzialnego Biznesu