Spotkanie CSR Europe ponownie w Polsce

10 października 2018

Dotyczy firmy: Grupa VIVE,

Najbliższe spotkanie wiodącej, europejskiej sieci organizacji działających na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR Europe odbędzie się w Warszawie. Współorganizatorem wydarzenia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem VIVE Textile Recycling.

Spotkania organizacji członkowskich CSR Europe (National Partners Organizations’ meetings) przypadają raz na pół roku. Na miejsce najbliższego wybrano Polskę, a organizowane jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członka CSR Europe.  Będzie miało charakter zamknięty. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele europejskich organizacji działających na rzecz CSR oraz firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Rozwój społecznej odpowiedzialności potrzebuje nie tylko krajowych działań. Równie ważne są międzynarodowe inicjatywy i współpraca. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako organizacja członkowska CSR Europe stara się je aktywnie wspierać. Współorganizując w Polsce spotkanie Narodowych Partnerów CSR Europe wyrażamy naszą odpowiedzialność i  zaangażowanie w te procesy. Zbliżające się wydarzenie będzie okazją do budowania relacji i wypracowania rozwiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju w ramach organizacji działających w Europie – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W Warszawie w dniach 18-19 października 2018 roku przedstawiciele narodowych partnerów CSR Europe zajmą się kluczowymi tematami dla działania organizacji, w tym opracowaniem strategii do 2030 roku. Perspektywa ta ma związek z przyjętymi przez ONZ Celami Zrównoważonego Rozwoju, wyznaczającymi kierunki dla rozwoju na świecie. W tym kontekście uczestnicy podejmą dyskusję na tematy: jakość edukacji i godna praca, zarządzanie różnorodnością oraz zrównoważone miasta i społeczności. Wśród istotnych zagadnień wskazano również „gospodarkę obiegu zamkniętego”, która coraz bardziej wpływa na sposób działania biznesu. Oczekuje się nowego podejścia do gospodarowania surowcami, zbiórki odpadów czy ekoprojektowania. W Polsce działają już firmy, których model biznesowy opiera się na tzw. gospodarce okrężnej. Należy do nich VIVE Textile Recycling, partner spotkania CSR Europe.

Grupa VIVE stawia sobie za cel stuprocentowe wykorzystanie tekstyliów pochodzących z recyclingu, a w konsekwencji daje drugie życie tekstyliom, promując tym samym wartości pracy w cyklu gospodarki w obiegu zamkniętym.  Firma dokłada wszelkich starań, by swój długoterminowy sukces osiągać nie tylko poprzez innowacyjne produkty i usługi, ale również poprzez odpowiedzialne traktowanie otoczenia, w którym funkcjonuje. – mówi Ewelina Rozpara, Rzecznik Prasowy Grupy VIVE. – Jako przedsiębiorca odpowiedzialny społecznie i lider recyclingu VIVE Group czuje się zobowiązana do podejmowania działań zarówno na rzecz ochrony środowiska, lokalnych społeczności, jak i edukacji rynku. Promowanie dobrych praktyk jest kluczowe dla ich upowszechniania, dlatego tak ważna jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, które niewątpliwie umożliwia CSR Europe. – dodaje Ewelina Rozpara.

Spotkania krajowych organizacji partnerskich  CSR Europe odbywają się dwa razy do roku w różnych państwach europejskich. Forum Odpowiedzialnego Biznesu należy do CSR Europe od 2002 roku. W 2011 przygotowywało takie wydarzenie, a w 2018 roku ponownie zostało zaproszone do jego organizacji.

W tym roku w ramach wydarzenia zaplanowano również galę ogłoszenia wyników Konkursu Raporty Społeczne, nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. To już 12. edycja konkursu organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Osoby zainteresowane wynikami będą mogły śledzić przebieg gali poprzez media społecznościowe Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

CSR Europe poprzez sieć firm członkowskich i 44 krajowych organizacji CSR, w tym również Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zrzesza ponad 10 tys. przedsiębiorstw, pełniąc rolę platformy dla firm i organizacji zorientowanych na zrównoważony rozwój, upowszechnienie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. CSR Europe działa również poza granicami Europy i prowadzi współpracę z organizacjami CSR w innych regionach świata. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.csreurope.org.

Organizatorzy: CSR Europe, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner: VIVE Textile Recycling

Partner wspierający: Warsaw Trade Tower