Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw korzystna w biznesie

28 marca 2013

Prowadzenie działalności gospodarczej w sposób odpowiedzialny jest już dzisiaj standardem. Świadomość firm w zakresie przejrzystości i uczciwości działań rośnie. Długoterminowy wpływ na otoczenie przekłada się nie tylko na korzyści wizerunkowe, ale też na finansowe. Zmiany w zarządzaniu wymuszają również przepisy prawa nakładające coraz większą odpowiedzialność na instytucje nadzorcze. Bogdan Sadecki, Wprost (25.03.2012)

Oceniając ostatnie lata rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, widać ogromną rolę kobiet. Są obecne we wszystkich sektorach i branżach i w sposób widoczny przyczyniają się do rozwoju odpowiedzialności biznesu w naszym kraju. Liderki CSR-u przygotowują publikacje, organizują konferencje branżowe, prowadzą zajęcia dla studentów dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.