Społeczna odpowiedzialność biznesu.

9 października 2008

Corporate Social Responsibility – zysk dla społeczeństwa i firm?

Społeczna odpowiedzialność biznesu to hasło, które na dobre zakorzeniło się w każdej dużej firmie. Wiele małych coś robi, ale tego nie nazywa. Koncerny tworzą specjalne stanowiska dla osób, które budują strategię „społecznych” działań, a raczej działań dla społeczeństwa.

Tomasz Sańpruch (EU magazine, 01.06.2008)