Specjalista/ka ds. CSR oficjalnie znajdzie się na liście zawodów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

15 lutego 2019

Dotyczy firmy: Antalis Poland, BNP Paribas Bank Polska, Castorama, Citi Handlowy, Deloitte, LafargeHolcim, Lyreco Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Santander Bank Polska, Siemens,

Zawód specjalista/ka ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zostanie oficjalnie włączony do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy przy jej najbliższej nowelizacji. To efekt prawie dwuletnich prac Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z ekspertami firm należących do Programu Partnerstwa FOB, które działają wraz ze stowarzyszeniem na rzecz upowszechniania standardów CSR w Polsce.

Decyzja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, po konsultacji z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, potwierdzająca wpisanie zawodu specjalista do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (oficjalna nazwa), zapadła na początku lutego br. Zawód zostanie ujęty przy najbliższej nowelizacji klasyfikacji planowanej na 2020 rok, a więc w roku dwudziestolecia działalności Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zawód specjalista do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw decyzją Ministerstwa ma być usytuowany w grupie wielkiej 2 Specjalności (dla zawodów usytuowanych w tej grupie wymagane jest wykształcenie wyższe), w grupie elementarnej 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji (w tej grupie usytuowane są m.in. zawody: 242106 Specjalista do spraw doskonalenia organizacji; 242108 Specjalista do spraw logistyki (http://psz.praca.gov.pl).

Pomysł wprowadzenia zawodu Specjalista/ka ds. CSR do klasyfikacji zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zrodził się w trakcie prac na temat roli i miejsca CSR-owców w organizacjach, zainicjowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, z inspiracji przedstawicieli Banku BGŻ BNP Paribas. Ta decyzja MRPiPS to kamień milowy dla naszej organizacji, ale również w rozwoju CSR w Polsce. Bardzo się cieszymy się i dziękujemy za przychylność Ministerstwom, a naszym Partnerom za zaangażowanie. Dla wszystkich ludzi zajmujących się tym tematem ważne jest zakwalifikowanie zawodu do grupy elementarnej obejmującej „Specjalistów do spraw zarządzania i organizacji”. To właśnie w tej kategorii mają znajdować się zawody wspierające „sprawne zarządzanie organizacją”. O ten status zabiegamy i taki model upowszechniamy w biznesie. CSR ma realnie zmieniać oblicze firm i organizacji.

Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wprowadzenie zawodu CSR-owca

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprosiło przedstawicieli firm partnerskich na spotkanie poświęcone omówieniu opisu zawodu CSR-owca w czerwcu 2017 roku. Podczas warsztatów, uczestnicy zastanawiali się, jak nazwać stanowisko pracy osoby, zajmującej się kwestiami CSR, jakie zadania wykonuje ona na co dzień, jakie powinna mieć wykształcenie, komu podlegać i z kim współpracować. W warsztatach, które odbyły się w siedzibie Banku BGŻ BNP Paribas udział wzięli także przedstawiciele firm: Antalis Poland, Santander Bank Polska, Citi Handlowy, Deloitte, Siemens, Castorama Polska, Lafarge w Polsce, Lyreco, PGE Polska Grupa Energetyczna.

Kolejnym krokiem było poznanie opinii na ten sam temat interesariuszy Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za pośrednictwem ankiety mogli zgłosić swoje uwagi i pomysły. Podsumowaniem tych aktywności były dwie publikacje: infografika i analiza tematyczna pod tym samym tytułem „CSR-owiec, czyli kto?”.

W grudniu 2018 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało wniosek o zgłoszenie do klasyfikacji nowego zawodu/specjalności do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W lutym br. MRPPS po konsultacji z Min.  Przedsiębiorczości i Technologii, poinformowało nas o zamiarze ujęcia w klasyfikacji zawodów i specjalności zawodu specjalista do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przy najbliższej jej nowelizacji planowanej w 2020 r. Odbędzie się to w roku dwudziestolecia FOB, co ma pewne symboliczne znaczenie.

Analiza tematyczna „CSR – czyli kto?” ujmuje kompetencje CSR następująco: „nie zastępują kompetencji zawodowych, lecz raczej je rozwijają i poszerzają. Połączone, powodują zmianę w myśleniu o organizacji jako o pojedynczym podmiocie, na myślenie o organizacji jako części sieci podmiotów, dla których istotne są wartości w większym ekonomicznym ekosystemie. Sprzyjają modyfikacji perspektywy: z orientacji na akcjonariusza na orientację na cele społeczne, środowiskowe i interesariusza”.

Źródło: inf. własna