Social Green Deal. Jaką rolę mogą w nim odegrać firmy?

20 września 2023

Sprawiedliwa transformacja jest imperatywem dla przyszłości Europejskiego Zielonego Ładu – to jeden z głównych wniosków płynących z  pierwszej odsłony „Sustainability Leadership Salon”, prowadzonego przez CSR Europe i GlobeScan. To inicjatywa, która ma na celu mobilizować kluczowych interesariuszy w  dyskusję dotyczącą realizacji założeń Social Green Deal w latach 2024-2029. 

Oczekiwania dotyczące Social Green Deal

Zarówno liderzy biznesowi, jak i polityczni spotykają się z oczekiwaniami i możliwościami wynikającymi z projektu Social Green Deal. Z jednej strony od przedsiębiorstw oczekuje się, że uwzględnią kwestie społeczne w swojej działalności i będą wprowadzać pozytywne zmiany w łańcuchach wartości, a z drugiej zaś unijni decydenci są wzywani do przyjęcia bardziej holistycznego podejścia do przepisów i skupienia się na zwiększaniu potencjału i innowacyjności w danym obszarze.

Co dalej?

Opierając się na wnioskach z pierwszej odsłony “Sustainability Leadership Salon”, funkcjonujące w ramach CSR Europe “Leadership Hubs” opracowują propozycje polityk i strategii w zakresie  Social Green Deal  na lata 2024-2029. Niektóre z tych propozycji zostały już omówione podczas dorocznej konferencji i Zgromadzenia Ogólnego CSR Europe 20 czerwca 2023 roku. W dalszej kolejności propozycje te zostaną dopracowane i omówione podczas drugiego  “Sustainability Leadership Salon” 14 listopada 2023 r. w Brukseli.

Chociaż ostateczny dokument strategiczny dotyczący Social Green Deal zostanie przedstawiony nowej Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i rządom UE w pierwszym kwartale 2024 r., zainteresowane strony zalecają wcześniejsze podzielenie się wstępnymi refleksjami i zaleceniami z administracją KE, która już przygotowuje przyszłe regulacje do wprowadzenia w latach 2024-2029.

Podsumowanie zawierające wnioski, kluczowe tematy oraz korzyści dla biznesu można pobrać tutaj >>

***

Od 2002 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest narodowym partnerem CSR Europe – sieci organizacji promujących koncepcję odpowiedzialnego biznesu, ESG i zrównoważonego rozwoju w Europie. Więcej tutaj >>

Źródło: inf. pras.