Smak Kariery – nauka zawodu w kulinarnym laboratorium XXI wieku sieci Carrefour

22 września 2015

Dotyczy firmy: Carrefour Polska,

Carrefour Polska otwiera centrum „Smak Kariery”, dzięki któremu pracownicy sieci oraz uczniowie szkół zawodowych zyskają innowacyjne miejsce szkoleń i praktyk realizowanych bezpośrednio u pracodawcy.

Carrefour Polska uroczyście zainaugurował działalność centrum edukacyjno-konferencyjnego „Smak Kariery”. Oficjalnego otwarcia centrum dokonali Guillaume de Colonges, Prezes Carrefour Polska oraz Justyna Orzeł, Dyrektor Zasobów Ludzkich Carrefour Polska.

Poszukując najlepszych pracowników na rynku Carrefour prowadzi różnorodne działania mające na celu kompleksowe przedstawienie możliwości rozwoju zawodowego w strukturach sieci. Dostrzegając wagę edukacji obecnych i przyszłych pracowników, Carrefour uruchomił w 2015 roku pierwszą edycję autorskiego programu edukacyjnego „Smak Kariery”, organizowanego wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. Zwieńczeniem działań podejmowanych przez Carrefour w ramach tego programu jest uruchomienie w Warszawie nowoczesnego centrum szkoleniowego „Smak Kariery”. Zaprojektowane specjalnie w sposób dedykowany dla specyfiki zawodów związanych z przetwarzaniem produktów spożywczych centrum będzie, zgodnie z zamierzeniami Carrefour, laboratorium zawodu dla przyszłych specjalistów zatrudnianych w sklepach sieci w całym kraju.

„Carrefour prowadząc działalność w różnych formatach sklepów i dając możliwość zatrudnienia w ponad 120 zawodach poszukuje kandydatów o różnorodnych kompetencjach. Daje to szeroki wachlarz możliwości dla rozwoju zawodowego obecnych pracowników, a także osób poszukujących atrakcyjnego miejsca pracy. Nasze centrum pozwoli kształcić specjalistów dla naszej sieci zgodnie ze standardami XXI wieku” – komentuje otwarcie centrum Justyna Orzeł, Dyrektor Zasobów Ludzkich Carrefour Polska.

Centrum Smak Kariery to innowacyjne wnętrza o powierzchni 700 m2, gdzie równocześnie będzie mogło uczyć się i praktycznie ćwiczyć nawyki zawodowe kilkadziesiąt osób. Centrum obejmuje zespół pomieszczeń umożliwiających kompleksowe prowadzenie procesu dydaktycznego, w tym w pełni wyposażone profesjonalne stanowiska kuchenne, bibliotekę multimedialną, sale konferencyjne, salę audiowizualną oraz strefę chill out. W centrum odbywać się będą szkolenia w zakresie obejmującym kompetencje dotyczące różnych zawodów związanych z handlem spożywczym. Swoje pierwsze kroki w profesjonalnej praktyce będą stawiali tu również uczniowie szkół zawodowych i techników, których kierunki zawodowe są zbieżne z obszarami działania Carrefour. Kadrę centrum „Smak Kariery” stanowić będą eksperci Carrefour z Polski oraz Europy. Ich unikalne doświadczenie będzie najlepszym źródłem wiedzy dla gości centrum.

W zamierzeniu centrum „Smak Kariery” to także atrakcyjna oferta i miejsce prowadzenia szkoleń dla wszystkich zainteresowanych firm i instytucji.