Skwer za murami otwarty

12 września 2016

Dotyczy firmy: Grupa LOTOS,

W czwartek, 8 września została odświeżona i oddana do użytku nowa rekreacyjna przestrzeń w bezpośrednim sąsiedztwie Teatru Szekspirowskiego. Projekt ożywienia i rekonstrukcji przestrzeni nazwanej „Skwerem za murami” został wykonany w przekrojowej współpracy Fundacji Gdańskiej, Gminy Miasta Gdańsk, Grupy LOTOS S.A., Inicjatywy Miasto, Regionalnego Centrum Wolontariatu oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Nowe miejsce relaksu i zabawy będzie służyło nie tylko dzieciom, ale wszystkim mieszkańcom Gdańska i spacerującym po głównym mieście turystom.

Nasze działania skoncentrowały się na poprawieniu tego, co znajdowało się na skwerze lub wymagało uzupełnienia – tłumaczy Paweł Buczyński, dyrektor Fundacji Gdańskiej. – Dzięki współpracy zakres prac objął 4 obszary: poprawiliśmy konstrukcję ścieżek, wymieniliśmy małą architekturę, przywróciliśmy funkcję placu zabaw dla dzieci oraz poprawiliśmy i uzupełniliśmy zieleń. 

Cała akcja odbyła się w niecodziennej formule wolontariatu pracowniczego. Grupa LOTOS zaprosiła do projektu swoich kluczowych klientów handlowych, którzy w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu zaaranżowali przestrzeń i wolontaryjnie pracowali na rzecz rewitalizacji skweru.

Rok rocznie organizujemy spotkanie z kluczowymi klientami Grupy Kapitałowej LOTOS – mówi Paweł Maślakiewicz, dyrektor ds. Zarządzania Sprzedażą w Grupie LOTOS. – Blisko 70 osobowa grupa ma w sobie niewątpliwie duży potencjał. Pomysł, aby uczestnikom spotkania zaproponować prace w charakterze wolontariuszy wziął się z wcześniejszych doświadczeń wolontariackich LOTOSU. Moi pracownicy w ramach integracji zespołu w ubiegłym roku wykonali ogrodzenie dla rodzinnego domu dziecka działającego pod auspicjami Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej. To najlepsza, a jednocześnie przynosząca wymierną korzyść integracja pomiędzy pracownikami. Klienci, z którymi współpracujemy, chętnie zgodzili się na taką aktywność. Jestem przekonany, że to była owocna forma spotkania przedstawicieli sektora handlowego z różnych części kraju, którzy prócz spotkań biznesowych, szkoleń i wspólnego zwiedzania rafinerii w Gdańsku, mogli stworzyć infrastrukturę, na którą, jak się okazuje mieszkańcy Gdańska czekali od dawna. 

Przestrzeń została zaaranżowana pod funkcję rekreacyjną, używając przy tym autorskich mebli miejskich, wyważonych elementów placu zabaw oraz zieleni budującej idealny klimat dla odpoczynku. Organizatorzy akcji zapowiadają kolejne działania w tym miejscu. Obejmą one dalszą poprawę zieleni oraz uzupełnienie obecnych atrakcji dla dzieci o kolejne elementy. Planowany termin następnego etapu to przyszły rok.

Liczymy, że niebawem uda nam się powtórzyć te działanie – dodaje Paweł Buczyński. – Tak szeroka współpraca jest efektywnym sposobem dbania o przestrzeń publiczną, wykorzystującym zasoby lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że nasza historia zainspiruje do działań w takiej formule. Cieszymy się, że Grupa LOTOS w ramach dobrego sąsiedztwa i dbałości o jakość życia mieszkańców regionu, zaangażowała się w projekt nie tylko finansowo, ale również podpowiadała rozwiązania, budowała kreację oraz zaprosiła do współpracy swoich kontrahentów