Sierpniowe wiadomości z CSR Europe

29 września 2009

Partnerstwa publiczno-prywatne inicjowane przez Komisję Europejską, kultura a innowacje, Niemcy liderem w produkcji samochodów elektrycznych, podatek węglowy we Francji, najnowsze badania  IBM i Deloitte – czyli kolejna porcja wiadomości z CSR Europe.

Komisja inicjuje publiczno-prywatne partnerstwa w przemyśle samochodowym, budowlanym i produkcyjnym
Partnerstwa są częścią Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej i mają na celu przyspieszenie badań i rozwoju w trzech gałęziach przemysłu (samochodowym, budowlanym i produkcyjnym), które szczególnie ucierpiały na skutek kryzysu gospodarczego. Innowacje w tych sektorach mogą w znacznym stopniu przyczynić się do rozwoju zielonej i zrównoważonej gospodarki w Europie.

Komisja Europejska wspólnie z partnerami przemysłowymi pracuje nad planem implementacji trzech partnerstw publiczno-prywatnych: “Fabryki Przyszłości”, “Energoefektywne Budownictwo” i “Zielone Samochody”.

Kultura motorem innowacji
Z najnowszego raportu Komisji Europejskiej wynika, że w założeniach polityki innowacyjnej Unii Europejskiej powinna być uwzględniona zarówno “kulturowa kreatywność” jak i innowacje gospodarcze i technologiczne. Rozwój „kulturowej kreatywności” wymaga kombinacji indywidualnych zdolności (takich jak wyobraźnia), zdolności technicznych oraz wsparcia środowiska społecznego.  Przemysł kulturowy odgrywa ogromną rolę w rozwoju nowych produktów i usług, w determinowaniu innowacji technologicznych, stymulowaniu badań, komunikowaniu wartości i inspirowaniu ludzi do uczenia się.

Komisja proponuje zmiany do europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju
Komisja Europejska sugeruje, że UE powinna połączyć swoje cele dotyczące rozwoju gospodarczego i zatrudnienia z długookresowymi celami środowiskowymi. Według raportu Komisji oceniającego postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju od wprowadzenia strategii zrównoważonego rozwoju w 2001 r.,  Unia w pozytywny sposób wpłynęła na rozwój i popularyzację tej idei, ale wciąż istnieją “niezrównoważone” trendy w niektórych obszarach.

Raport zawiera zalecenia, jakim modyfikacjom strategia zrównoważonego rozwoju powinna zostać poddana, by stała się bardziej spójna z innymi obszarami polityki UE.

Wielka Brytania: Biznes, który zrezygnuje z CSR będzie tego żałował
Z ankiety przeprowadzonej wśród 2100 brytyjskich liderów biznesu i konsumentów wynika, że firmy, które ograniczą inwestycje w CSR w czasie kryzysu gospodarczego, będą żałowały tej decyzji po ożywieniu koniunktury. Badanie przeprowadzone przez OgilvyEarth wykazało, że tego zdania jest 66% przedstawicieli biznesu. 67% przedstawicieli tej grupy stwierdziło natomiast, że posiadanie zaufania w obszarze działań społecznych i ekologicznych jest kluczowe dla sukcesu rynkowego. 40% konsumentów stwierdziło natomiast, że jest obecnie bardziej zainteresowane kwestiami społecznymi i ekologicznymi niż przed recesją. Jednakże zaledwie 1/3 tej grupy wyraziła pewność, że brytyjskie firmy pozostaną wierne idei CSR.

Niemcy inwestują w elektryczne samochody
Rząd niemiecki zaakceptował plany wprowadzenia na drogi miliona samochodów elektrycznych do 2020 r. Częścią planu jest przeznaczenie 500 mln euro na rozwój technologii bateryjnej i budowę sieci stacji ładowania baterii samochodowych. Celem rządu jest wysunięcie Niemiec na pozycję lidera w dziedzinie produkcji innowacyjnych ekologicznych samochodów.

Francja powinna wprowadzić podatek węglowy
Eksperci ds. klimatu i energii twierdzą, że Francja powinna wprowadzić  „podatek węglowy” od emisji paliw kopalnych. Eksperci, którzy spotkali się w lipcu pod przywództwem byłego premiera Michel Rocard, zalecili wprowadzenie od 2010 r. opłaty w wysokości 32 euro za każdą wyemitowaną tonę CO2. Podatek od 2030 miałby wzrosnąć do poziomu 100 euro za tonę. Podatek byłby odprowadzany przez konsumentów za emisję wygenerowaną w transporcie i ogrzewaniu.

Zrównoważony rozwój – firmy i rządy w tyle za organizacjami pozarządowymi
Liderzy biznesu i polityki pozostają daleko w tyle za przedstawicielami organizacji pozarządowych i przedsiębiorcami społecznymi w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.  Takie wnioski wynikają z corocznego badania Sustainability Survey przeprowadzanego przez GlobeScan i SustainAbility. Badanie sugeruje jednak, że w sektorze prywatnym powoli rodzi się nowe pokolenie liderów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Badanie, przeprowadzone w marcu 2009, objęło ponad 1600 ekspertów z 90 krajów.

Dow Jones Sustainability Japan 40 Index
Rodzina Dow Jones Sustainability Indexes powiększyła się o kolejny indeks obejmujący 40 największych firm – liderów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w Japonii. Dow Jones Sustainability Japan 40 Index to 14 już indeks w ramach indeksów Dow Jones Sustainability, które śledzą wyniki finansowe światowych liderów w obszarze zrównoważonego rozwoju. W japońskim indeksie znalazły się firmy wybrane i ocenione na podstawie metodologii Sustainable Asset Management (SAM).

Jaka jest rola biznesu w zrównoważonym wzroście populacji?
Światowa populacja może osiągnąć w 2011 r. 7 mld ludzi (zaledwie 12 lat po tym jak w 1999 r. osiągnęła 6 mld ludzi). Największy udział we wzroście liczby ludności na świecie mają kraje rozwijające się. W kontekście CSR rola biznesu w dążeniu do zrównoważonego wzrostu populacji nie została jeszcze w odpowiedni sposób określona. Gwałtowny wzrost liczby ludności w krajach rozwijających się, doprowadził do znacznego wzrostu liczby młodych ludzi. Przy odpowiednich inwestycjach w zdrowie, edukację, rozwój rolnictwa, przedsiębiorczość i szkolenia, duża populacji młodych ludzi może stanowić szansę dla rozwoju i wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony jeżeli nie zostaną zapewnione odpowiednie możliwości edukacyjne oraz „zdrowe rynki pracy” tak duża liczba młodych ludzi może być wręcz problematyczna.

Nestlé orędownikiem oszczędności wody
W dniach 16-22 sierpnia w Sztokholmie odbyły się obchody Światowego Dnia Wody, w które aktywnie zaangażowała się firma Nestlé, podkreślając swoje twarde stanowisko w kwestii oszczędzania wody.

Przez ostatnią dekadę  Nestlé zwiększyło swoją produkcję o 68%, redukując jednocześnie zużycie wody o 30%. W tym samym czasie firma zredukowała zużycie wody na tonę produktu o 58% i deklaruje, że w ciągu najbliższych 5 lat konsumpcja wody na tonę produktu spadnie jeszcze o 2-3%. Oszczędność wody w Nestlé jest wynikiem implementacji nowych technologii oraz edukacji farmerów.

Badanie Deloitte: Tylko 22% konsumentów kupuje zrównoważone produkty
Nowe badanie zachowań konsumenckich przeprowadzone przez Grocery Manufacturer’s Association (GMA)na zlecenie Deloitte wykazało, że istnieje uśpiony i niezauważany popyt na zrównoważone produkty. W badaniu wzięło udział 6000 konsumentów, z których prawie połowa przyznała, że bierze pod uwagę kwestie zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Jednakże zaledwie 22% rzeczywiści wychodzi ze sklepu ze zrównoważonymi produktami. Co więcej wyniki badania sugerują, że konsumenci zainteresowani kwestiami zrównoważonego rozwoju są bardzo zróżnicowani zarówno pod względem wieku, poziomu edukacji, wielkości gospodarstwa domowego czy dochodu.

Badanie IBM: znaczenie CSR wzrosło w ciągu ostatniego roku 
Firma IBM przeprowadziła ankietę wśród 224 czołowych przedstawicieli świata biznesu na temat znaczenia CSR w dzisiejszej gospodarce. 60% respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatniego roku znaczenie CSR zdecydowanie wzrosło, w czasie gdy zaledwie 6% uznało, że zmalało. Badania wskazały również, że organizacje, aby odnieść sukces powinny w bardziej skuteczny sposób analizować dane i informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju. Konieczne jest:

  • Zidentyfikowanie luk informacyjnych, zapewnienie istotności informacji, ich aktualności oraz dostępności informacji o dostawcach i partnerach biznesowych
  • Zrozumienie spojrzenia konsumentów na kwestie CSR
  • Ocena wiodących praktyk i uczestnictwo w koalicjach sektorowych.

Studenci z 40 krajów wspólnie z IBM budują mądrzejszą planetę
8 na 10 studentów chce, by uniwersytety zmodernizowały swoje tradycyjne programy edukacji ekologicznej, a 90% chce uczestniczyć lub zainicjować w swoim kampusie grupy robocze ds. ochrony środowiska. 64% studentów uważa, że istnieje możliwość ograniczenia emisji CO2 do 2025, a 60% jest zdania, że edukacji i efektywny transport umożliwiają miastom wejście na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.

Powyższe dane udało się zebrać w czasie wydarzenia organizowanego przez IBM – Smarter Planet University Jam – w którym udział wzięło prawie 2000 studentów z ponad 200 uczelni wyższych z 40 krajów. W celu zapewnienia dalszego dialogu ze studentami IBM planuje stworzenie studenckiej rady doradczej, która pomoże firmie w opracowaniu w ramach inicjatywy Smarter Planet dalszych działań angażujących studentów. IBM chce również stworzyć aplikację na portalu Facebook, która pozwoli studentom na kontakt z ekspertami firmy. Co więcej firma wdraża nowy program dla pracowników zdalnego inicjowania i monitorowania studenckich projektów w ramach Smarter Planet.