Sierpniowe wiadomości z CSR Europe

29 sierpnia 2008

Dotyczy firmy: Coca-Cola HBC Polska, IBM Polska,

Raporty społeczne France Telecom i Coca-Coli, zatrudnienie osób starszych w Unii Europejskiej, badania dotyczące możliwości awansu zawodowego wśród kobiet, proekologiczne inicjatywy prezydencji francuskiej w UE i Ala Gora za Oceanem. Te oraza inne informacje znajdą Państwo w sierpniowym zbiorze wiadomości z CSR Europe. Życzymy miłej lektury.

Al Gore nawołuje do szybkich zmian w sektorze energetycznym.
Były wiceprezydent USA Al Gore w przemowie z 17 lipca wzywał Amerykanów do przejścia na energię elektryczną pozyskiwaną z wiatru, słońca i innych źródeł odnawialnych w ciągu najbliższych 10 lat oraz do uniezależnienia się od  źródeł kopalnianych przez wzgląd na amerykańską gospodarkę i klimat na Ziemi – informuje Washington Post. Al Gore powiedział, że Amerykanie powinni wyzbyć się samozadowolenia i odrzucić stare nawyki. Zapewnił, że spadający koszt energii słonecznej, obfite wiatry z środkowego zachodu i wysoka cena ropy wpływają na zmianę w kierunku odnawialnej energii, dostępnej, taniej i łatwo przekształcalnej.

France Telecom publikuje 2007 Raport na temat odpowiedzialnego biznesu.
Raport podkreśla wejście Grupy w nową fazę dotyczącą odpowiedzialnego biznesu, która jest rozpowszechniana w ponad 20 krajach Europy, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Nowe podejście bazuje na kodeksie etycznym Grupy, a także na powszechnych zagadnieniach i wyzwaniach, planach działania i specjalistycznych narzędziach zarządzania. 9 zagadnień wynikających z oczekiwań interesariuszy Grupy zostało już zdefiniowanych. Wśród nich przede wszystkim: innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju, wsparcie rozwoju społeczności oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Zmiana oblicza warunków pracy we Francji.
Głównym zarzutem podczas zamieszek we Francji trzy lata temu była dyskryminacja młodych ludzi pochodzenia arabskiego i afrykańskiego, jakiej doznawali w trakcie ubiegania się o pracę. Teraz jednak rząd Prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego mówi, że sytuacja uległa poprawie – donosi BBC. Aktywiści walczący o równe szanse twierdzą, że nie było żadnego przełomu w tej sprawie, ale zgadzają się, że za rządów Sakozy’ego nastąpiła poprawa. Francja posiada największy w Europie odsetek społeczności muzułmańskie, a bardzo wielu Francuzów ma afrykańskie i karaibskie korzenie.

Kobiety przebijają szklany sufit od góry.
Kobiety mają o wiele większe szanse na awans w amerykańskich korporacjach,  jeśli tylko pracują dla firm mających w zarządzie kobiety – informuje Financial Times. Według nowego badania przeprowadzonego wśród 500 firm z rankingu Fortune między 2001 a 2006 rokiem, firmy z wysokim udziałem procentowym kobiet w zarządach posiadają więcej kobiet na stanowiskach zarządzających średniego szczebla w stosunku do firm z zarządami zdominowanymi prze mężczyzn. Badanie zostało przeprowadzone przez Catalyst – organizację skupiającą swą działalność na pozycji kobiet w miejscu pracy. Okazuje się, po przeprowadzeniu kilku podobnych badań, że firmy, które miały więcej kobiet na stanowiskach dyrektorów i menedżerów radziły sobie lepiej finansowo.

UE nadal zmaga się z problemem zatrudnienia osób starszych – badania Eurostatu.
Chociaż europejski rynek pracy wykazuje w 2007 r. symptomy poprawy, wskaźniki zatrudnienia nadal wydają się dalekie od tych, które wyznaczyła sobie UE w Strategii Lizbońskiej dotyczącej wzrostu i zatrudnienia w 2000 r., donosi EuroActiv. Nowe dane pochodzące z Eurostatu wskazują, iż pracownicy powyżej 55 roku życia nadal spotykają się z największymi trudnościami na rynku pracy. Z drugiej strony, UE jest bliska osiągnięciu 60 % celu ustanowionego w 2001 r. odnośnie zatrudnienia kobiet.

Coca-Cola Enterprises wydaje 2007 Raport na temat odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.
Coca-Cola Enterprises inc., największy światowy dystrybutor i producent produktów Coca-Cola publikuje swój trzeci, dotyczący całej firmy Raport na temat odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju zatytułowany Shape Tomorrow…Today  (Uformuj jutro…dzisiaj). CCE ustanowiło cele cząstkowe dla swoich pięciu obszarów strategicznych dotyczących CSR: dbanie o czystość wody, zrównoważone pakowanie/recycling, oszczędność energii/zmiany klimatyczne, dobra jakość produktów, oraz różnorodność i kultura inkluzyjności.

Najwięksi inwestorzy w Norwegii zgłaszają się bezpośrednio do firm po dane przekazywane za pośrednictwem ESG.
Najwięksi inwestorzy instytucjonalni w Norwegii lobbują na rzecz upublicznienie przez czołowe krajowe firmy informacji na temat wprowadzonych przez nie standardów dotyczących środowiska, zatrudnienia i przestrzegania praw człowieka. Takie działanie może w znaczącym stopniu zmienić sposób w jaki inwestorzy pozyskują dane,  jeśli taka praktyka rozszerzy się na rynki w innych państwach – podaje Responsible Investor. Jeżeli inicjatywa dojdzie do skutku, będzie pierwszą inicjatywą, która wyszła bezpośrednio od inwestorów. Źródła informują, że norwescy inwestorzy planowali opublikować wymagania dotyczące informacji podawanych przez firmy, w celu zachęcenia innych europejskich inwestorów do pozyskiwania podobnego zestawu danych od firm w ich rodzimych krajach.

Francuska prezydencja w UE wzmacnia działania proekologiczne.
Coraz mniej czasu zostało do spotkania ONZ, które odbędzie się w Kopenhadze w przyszłym roku. Wraz z jego upływem rosną oczekiwania wobec Unii Europejskiej jako lidera w kształtowaniu globalnej polityki klimatycznej. Żeby sprostać tym wymaganiom francuska prezydencja w UE nakreśliła w jaki sposób zamierza dokonać postępu w zakresie całego zestawu ustaw dotyczących klimatu i energii, nad którymi trwają prace – informuje EurActiv.  Europa „stoi pod ścianą” w związku z deklarowanym respektowaniem redukcji CO2 i udowodnianiem, że może przewodzić walce ze zmianami klimatycznymi bez kompromisów dotyczących jej międzynarodowych kompetencji – powiedział Louis Borloo, francuski minister ds. ekologii w przemówieniu do eurodeputowanych 15 lipca w Brukselii.

IBM tworzy grupy wolontariuszy dla rozwoju wschodzących rynków.
Pierwsza grupa wolontariuszy IBM zakończyła swoje czterotygodniowe zadanie w ramach nowego projektu firmy, IBM Corporate Service Corps. Inicjatywa łączy w sobie prace społeczne o zasięgu międzynarodowym oraz rozwój umiejętności przywódczych. W ciągu najbliższych trzech lat IBM poświęci czas i usługi 600 swoich pracowników o wartości 250 mln dolarów, dla realizacji miesięcznych projektów w krajach, w których chce osiągnąć największe rezultaty. Wśród nich są m. in. Rumunia, Turcja, Ghana, Wietnam, Filipiny i Tanzania. Firma posiłkuje się organizacją non profit z Waszyngtonu, Citizens Development Corps, aby połączyć swój projekt z grupami zagranicznymi. Pierwsi uczestnicy programu dzielą się swoimi doświadczeniami w artykule, który ukazał się w Wall Steet Journal „IBM tworzy grupy wolontariuszy dla rozwoju rynków wschodzących”.

Pionierzy zmian z Citi and Ashoka poszukują rozwiązań finansowych promujących zmiany społeczne.
Bank Citi i Ashoka – światowe stowarzyszenie społecznych przedsiębiorców, ogłosiło konkurs dla innowatorów zmian “Banking on Social Change: Seeking Financial Solutions for All” (Bankowość dla zmian społecznych: Szukając rozwiązań finansowych dla wszystkich). Jest to poszukiwanie w skali całego świata projektów dotyczących usług finansowych, które wykorzystują innowacje i umiejętności, aby osiągnąć realne zmiany w sferze społecznej i ekonomicznej. Rywalizacja ma zachęcić przedsiębiorców z całego świata do wykorzystania swych umiejętności i możliwości, aby dostarczać usługi finansowe jak największej rzeszy odbiorców.

Raport NYSE Euronext: Dyrektorzy Generalni uznają etyczne warunki pracy za najważniejsze zadanie CSR.
Raport NYSE Euronext 2009 CEO zatytułowany “Managing During Economic Turbulence” (Zarządzanie w czasach zawirowań ekonomicznych), zwraca uwagę na bilans dodatni, strategiczne przejęcia, efektywność operacyjną, praktyki gospodarności, ale także przyciągnięcie i utrzymanie najlepszej siły roboczej, jako główne czynniki kształtujące wzrost w burzliwej dla ekonomii przyszłości. 41 % dyrektorów generalnych organizacji z siedzibą w USA i poza Stanami, uważa, iż najważniejszym zadaniem odpowiedzialności społecznej biznesu jest zapewnienie etycznych warunków pracy w ramach ich organizacji. Podczas gdy poza Stanami zagadnienia te plasują się na drugim miejscu, organizacje usytuowane na terenie USA wspierają inicjację lub uczestniczą w działaniach w zakresie sprawowania nadzoru na poziomie swojej branży, aby wzmocnić etyczne zachowania w biznesie i dobre praktyki.

tłum. Maria Kopińska i Marcelina Biesaga