Siemens z tytułem najbardziej zrównoważonej firmy

26 września 2013

Dotyczy firmy: Siemens,

Siemens ponownie uzyskał tytuł najbardziej zrównoważonej firmy w swojej kategorii w rankingu Dow Jones Sustainability Index. Ranking jest określany mianem Oskarów zrównoważonego rozwoju.

Ponadto firma ponownie została liderem w swojej kategorii – Capital Goods. To najbardziej rozpoznawalny międzynarodowy ranking, dotyczący aspektów zrównoważonego rozwoju, publikowany przez stowarzyszenie inwestorów.

Ranking jest tworzony w siedmiu kategoriach i jest określany mianem Oskarów zrównoważonego rozwoju. – Tym większy to zaszczyt dla Siemensa otrzymać owo wyróżnienie po raz kolejny i jednocześnie poprawić swoją lokatę punktową. Na wysoką pozycję firmy w rankingu Dow Jones Sustainability Index złożyło się wiele czynników. Szczególnie ważna jest przyjazna środowisku oferta technologii. Od 2008 roku Siemens stale notuje wzrost przychodów i zysku ze sprzedaży swojego zielonego portfolio. Przychody te wzrosły w tym okresie z poziomu 19 do 33 miliardów euro rocznie, co obecnie stanowi 42% przychodów firmy ogółem. Siemens bierze także aktywny udział w projekcie redukcji emisji dwutlenku węgla – „Carbon Disclosure Project” (CDP). Działania firmy w tym obszarze zostały także bardzo dobrze ocenione w porównaniu z 722 firmami na całym świecie. – komentuje Anna Grosiak, Head of Business Development, Sustainability Officer, Siemens.

Źródło: Materiały prasowe, www.sustainability-indices.com