Siemens ponownie partnerem Targów CSR

2 października 2020

Dotyczy firmy: Siemens,

Firma Siemens potwierdziła współpracę przy 8. Targach CSR online. Jest to jednocześnie kontynuacja zaangażowania przedsiębiorstwa w największe w Polsce wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma będzie partnerem 8. Targów CSR, które odbędą się w dniach 5-9 października 2020 roku w formule online.

W 2020 roku będzie miała miejsce ósma edycja Targów CSR. Organizowane są przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem wydarzenia jest firma Siemens.

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia, w tak innowacyjnej formule wymaga współpracy wielu podmiotów. Bardzo cieszy nas zaangażowanie firmy Siemens jako partnera Targów CSR online oraz możliwość wspólnej realizacji największego w Polsce wydarzenia o społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Targi CSR online

Targi CSR online kierowane są do szerokiego grona odbiorców. To wydarzenie adresowane zarówno do biznesu, jak i jego otoczenia: społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, uczelni, szkół, mediów, administracji i samorządów. Formuła online sprawia, że każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, będzie mógł przez 5 dni brać czynny udział w Targach CSR.

8. Targi CSR odbędą się w dniach 5-9 października 2020 roku. Główną platformą wiedzy o przebiegu wydarzenia będzie strona odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR. Część wystawowa zostanie zaprezentowana na platformie WebEXPO, natomiast profile wystawców udostępnione zostaną na stronie https://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/wystawcy/. Jak co edycję wydarzeniu towarzyszyć będzie część konferencyjna. Będzie transmitowana poprzez stronę odpowiedzialnybiznes.pl, profil Facebook – https://www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu, kanał YouTube – https://www.youtube.com/user/ForumOdpBiznesu. Część konferencyjna dotyczyć będzie środowiska naturalnego i jego ochrony.  Networking będzie rozwijany w ramach platformy Remo.co, umożliwiając w jednym czasie spotkanie i rozmowę uczestnikom Targów.

Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W tym roku ze względu na kwestie bezpieczeństwa organizowane w formule online. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie.

Więcej informacji o wydarzeniu:

Strona internetowa:  https://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr

Wystawcy: https://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/wystawcy/

Część konferencyjna: https://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/konferencja/

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1275927272614450

Hashtag wydarzenia: #TargiCSR

Newsletter Targów CSR: https://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/newsletter-targow-csr/

Organizacje i media wspierające wydarzenie:

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner główny: Jeronimo Martins Polska

Partnerzy: ERGO Hestia, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności, Siemens

Patronat honorowy: CSR Europe, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent m.st. Warszawy, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Patroni medialni: Polityka, Clear Channel Poland, Instytut Monitorowania Mediów (IMM), My Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator, Teraz Środowisko, kampaniespoleczne.pl, ngo.pl, PulsHR.pl, PRoto.pl