Siemens i Polpharma wspierają 7. Targi CSR

9 listopada 2017

Dotyczy firmy: Polpharma, Siemens,

W kwietniu odbędzie się największe w Polsce wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu – Targi CSR. Pierwszymi firmami wspierającymi je są Siemens, jako partner główny i Polpharma, jako partner. Wydarzenie organizuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

12 kwietnia 2018 r. odbędą się 7. Targi CSR, największe wydarzenie w Polsce dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Przyciąga przedstawicieli biznesu, menedżerów, dyrektorów, prezesów firm, specjalistów CSR. Uczestniczą w nim reprezentanci administracji publicznej i samorządowej, a także kadra z uczelni wyższych i studenci, przedstawiciele środowiska organizacji pozarządowych, media, osoby zainteresowane CSR-em. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zorganizuje targi na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

7. Targi CSR wspierają Siemens, jako partner główny i Polpharma, jako partner. Są to jednocześnie partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firmy na co dzień współpracujące ze stowarzyszeniem, skupione w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Tematem 7. Targów CSR jest współpraca, kluczowa dla  dobrze działających organizacji, niezbędny element  projektów zmieniających świat w skali makro i mikro, 17. Cel SDG (Sustainable Development Goals – Celów Zrównoważonego Rozwoju). Nasze wydarzenie to przestrzeń do rozmowy, inspiracji do działania, ale też – mamy nadzieję – inkubator nowych partnerstw sektorowych i międzysektorowych.  Dziękujemy naszym partnerom: Siemens i Polpharma za zaangażowanie w przygotowanie wydarzenia, które, wierzę w to głęboko, będzie miało wpływ na upowszechnianie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności w Polsce – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Siemens to firma z branży technologicznej. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczeństwa – wspiera wybrane formy działalności kulturalnej, edukacyjnej czy naukowej. Korporacyjna odpowiedzialność firmy przejawia się również w konsekwentnej realizacji polityki Compliance – tj. odpowiedzialności i zgodności z zasadami etyki biznesu. (więcej o firmie)

Polpharma jest największym polskim producentem leków i liderem polskiego rynku farmaceutycznego. Zasady działania Polpharmy wyznacza motto „Ludzie pomagają Ludziom”. Firma propaguje zasady profilaktyki zdrowotnej i prowadzi programy edukacyjne dla pacjentów. Zachęca swoich pracowników do wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych. (więcej o firmie)

Partnerstwo i współpraca to istota CSR. Tą ścieżką podąża również Polpharma, która od lat rozwija współpracę ze środowiskiem medycznym, farmaceutycznym, naukowym, społecznością lokalną i innymi interesariuszami w naszym otoczeniu biznesowym. Działając razem możemy zrobić więcej, łącząc kompetencje i bardziej efektywnie odpowiadając na potrzeby. Targi CSR to znakomita okazja, by wraz z partnerami promować korzyści płynące ze współpracy, ale także poszukiwać nowych, inspirujących możliwości współdziałaniaMagdalena Rzeszotalska, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR Polpharma, partnera 7. Targów CSR.

Więcej informacji o 7. Targach CSR

Targi CSR na Facebooku: https://www.facebook.com/events/228660914292862/

 

CZYTAJ WIĘCEJ >> Biznes otwarty na edukację i coraz bardziej odpowiedzialny – podsumowanie 6. Targów CSR