Siemens liderem zrównoważonego rozwoju według Dow Jones

25 listopada 2021

Dotyczy firmy: Siemens,

W rankingu Dow Jones Sustainability Index (DJSI) firma Siemens zajęła pierwsze miejsce wśród 45 firm ze swojej grupy branżowej. DJSI to uznany na całym świecie ranking dotyczący działania w duchu zrównoważonego rozwoju. Jest on przygotowywany corocznie przez agencję ratingową Standard & Poor’s w imieniu operatora amerykańskiego indeksu Dow Jones. Firma Siemens uczestniczy w rankingu co roku, począwszy od roku 1999, kiedy to DJSI opublikowano po raz pierwszy.

W bieżącej edycji rankingu, który został opublikowany 12 listopada, firma Siemens uzyskała bardzo pozytywną ocenę ogólną i zdobyła 81 punktów na 100 możliwych. Dodatkowo uzyskała bardzo wysoką pozycję rankingową w wybranych kategoriach, takich jak sprawozdawczość społeczna i środowiskowa, innowacje i bezpieczeństwo cybernetyczne, a także ochrona środowiska związana z produkcją przemysłową i wytwarzanymi produktami. Obok kryteriów ekonomicznych, DJSI uwzględnia również aspekty ekologiczne i społeczne.

Zrównoważony rozwój jest jednym z naszych kluczowych imperatywów biznesowych oraz integralną częścią strategii firmy – powiedziała Judith Wiese, dyrektor ds. osobowych i zrównoważonego rozwoju oraz członkini zarządu Siemens AG. Wyróżnienie w tegorocznym rankingu potwierdza zatem, że do realizacji naszej strategii obraliśmy właściwą ścieżkę. Dzięki naszemu nowemu podejściu DEGREE, robimy kolejny krok naprzód i jeszcze bardziej intensyfikujemy nasze wysiłki na rzecz realizacji wizji zrównoważonego przedsiębiorstwa.

 Wobec narastającego kryzysu klimatycznego stworzyliśmy strategię wpisującą się w globalne podejście Siemensa ‘DEGREE’, która pomoże nam kontynuować misję odpowiedzialnego rozwoju biznesu przy jednoczesnej dbałości o człowieka i środowisko. Jako nadrzędny cel przyjęliśmy nadanie gospodarce zrównoważonego charakteru poprzez wspieranie transformacji cyfrowej i energetycznej oraz kokreację nowych modeli biznesowych – komentuje Maciej Kaysiewicz, Sustainability Officer w Siemens Polska.

Firma Siemens zaprezentowała nową strategię DEGREE podczas wydarzenia Capital Market Day w czerwcu tego roku. DEGREE to nowe ramy strategiczne, które stanowią wytyczne operacyjne dla wszystkich spółek Siemens na całym świecie. Wskazują one na jasno określone priorytety i wymierne cele dotyczące środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Każda litera angielskiego akronimu „DEGREE” oznacza obszar, w którym firma Siemens zamierza podejmować zwiększone wysiłki w ramach dalszego rozwoju swojej działalności: „D” oznacza dekarbonizację, „E” etykę, „G” ład korporacyjny, „R” efektywne gospodarowanie zasobami, a podwójna litera „E” sprawiedliwość i równość w dostępnie do zatrudnienia w naszej firmie.

Źródło: inf. pras.