Sieć Biedronka partnerem głównym Targów CSR online

25 września 2020

Dotyczy firmy: Jeronimo Martins Polska,

Ósma edycja największego w Polsce wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonemu rozwojowi odbędzie się w formie online, od 5 do 9 października 2020 roku. Partnerem głównym wydarzenia została firma Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, która w 2020 r. obchodzi 25-lecie działalności w Polsce.

Jeronimo Martins Polska S.A. jest właścicielem sklepów Biedronka – największej sieci detalicznej w Polsce, liczącej prawie 3 tysięcy sklepów w całej Polsce. Firma to również wieloletni partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W ramach zaangażowania społecznego i środowiskowego Jeronimo Martins Polska zostało partnerem głównym 8. Targów CSR.

Jeronimo Martins Polska ponownie zdecydowało się na wspieranie Targów CSR, które odbędą się w formule online. W ósmej edycji wydarzenia jako partner główny. Rok 2020 to symboliczny czas dla firmy. Cieszymy się, że kwestie dotyczące zaangażowania społecznego i środowiskowego znajdą odzwierciedlenie w jubileuszowych obchodach 25-lecia Jeronimo Martins w Polsce, a firma  podzieli się swoim doświadczeniem podczas największego w Polsce wydarzenia poświęconego CSRmówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

8. Targi CSR odbędą się w dniach 5-9 października 2020 roku. Główną platformą wiedzy o przebiegu wydarzenia będzie strona odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR. Część wystawowa zostanie zaprezentowana na platformie WebEXPO, natomiast profile wystawców udostępnione zostaną na stronie https://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/wystawcy/. Jak co edycję wydarzeniu towarzyszyć będzie część konferencyjna. Będzie transmitowana przez strony odpowiedzialnybiznes.pl, profilu Facebook – https://www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu, kanale YouTube – https://www.youtube.com/user/ForumOdpBiznesu. Część konferencyjna dotyczyć będzie środowiska naturalnego i jego ochrony. Networking będzie rozwijany w ramach platformy remo.co, umożliwiając w jednym czasie spotkanie i rozmowę uczestnikom Targów.

Rok 2020 jest wyjątkowy dla Biedronki, która obchodzi 25-lecie swojej działalności w Polsce. Wyniki naszych działań przedstawiliśmy w niedawno opublikowanym raporcie zrównoważonego rozwoju za lata 2018-2019. Jesteśmy dumni, że udaje nam się łączyć rozwój naszej sieci z promowaniem ważnych inicjatyw środowiskowych. Podczas ósmej edycji Targów CSR zaprezentujemy nasze działania z zakresu ekoprojektowania opakowań. Ten temat jest z naszej perspektywy szczególnie istotny, gdyż uznaje się, że 80% wpływu produktu na środowisko jest determinowane na etapie projektowania mówi Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji w sieci Biedronka.

Targi CSR

8. Targi CSR online odbędą się w dniach 5-9 października 2020 roku. Główną platformą wiedzy o przebiegu wydarzenia będzie strona odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR. Część wystawowa zostanie zaprezentowana na platformie WebEXPO, natomiast profile wystawców udostępnione zostaną na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/wystawcy/. Jak co edycję wydarzeniu towarzyszyć będzie część konferencyjna. Będzie transmitowana poprzez stronę odpowiedzialnybiznes.pl, profil Facebook, kanał YouTube. Część konferencyjna dotyczyć będzie środowiska naturalnego i jego ochrony. Networking będzie rozwijany na platformie Remo.co, umożliwiając w jednym czasie spotkanie i rozmowę uczestnikom Targów.

Dowiedz się więcej:

Strona internetowa >>

Rejestracja wystawców >>

Organizacja debat i paneli >>

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku >>

Newsletter Targów CSR >>

Hasztag wydarzenia: #TargiCSR

Organizacje i media wspierające wydarzenie (potwierdzeni)

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner główny: Jeronimo Martins Polska

Partnerzy: Ergo Hestia, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności, Siemens

Patronat honorowy: CSR Europe, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent m.st. Warszawy, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Patroni medialni: Polityka, Clear Channel Poland, Instytut Monitorowania Mediów (IMM), My Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator, Teraz Środowisko, kampaniespoleczne.pl, ngo.pl, PulsHR.pl, PRoto.pl