SGH opracowała dwa indeksy: Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem i Barometr Społecznej Odpowiedzialności Konsumenta

7 lipca 2022

Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie opublikował pierwszy raport naukowy mierzący zjawisko społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i konsumentów. Opracowane zostały dwa indeksy: Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem i Barometr Społecznej Odpowiedzialności Konsumenta. Forum Odpowiedzialnego Biznesu było zaangażowane merytorycznie w powstanie raportu.

Na początku publikacji znalazło się obszerne słowo wstępne Marzeny Strzelczak, prezeski i dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Poniżej fragment:

W obecnej rzeczywistości wyzwaniem jest komentowanie wyników badania dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu. W ostatnich dwóch latach obserwowaliśmy wzmocnienie działań i współpracy na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, budowanie nowej rzeczywistości regulacyjnej wokół tematu zrównoważonego rozwoju, w tym ujawnień ESG, wzmożone zainteresowanie inwestorów, administracji, mediów i społeczeństw. Transformacja w kierunku zero-emisyjności staje się ważnym elementem strategii biznesowych i tematem dyskusji na najwyższych szczeblach zarządczych. Pojawiło się szereg sektorowych i międzysektorowych inicjatyw, takich jak np. Chapter Zero Poland, dających nadzieję na trwałe zmiany, których pilnie potrzebuje świat. Od rozpoczęcia przez Rosję wojny w Ukrainie, tematem najważniejszym, na całym świecie, jest kryzys humanitarny, którego nikt wcześniej nie przewidywał. Świat zjednoczył się wokół pomocy ofiarom i poszukiwania możliwości jak najszybszego zakończenia horroru wojny. 16. i 17. Cele Zrównoważonego Rozwoju, dotyczące odpowiednio pokoju i współpracy, są teraz najważniejszymi, także globalnie. Obserwujemy i uczestniczymy w różnego rodzaju inicjatywach. Solidarność i zaangażowanie zwykłych ludzi oraz sektora biznesu są bez precedensu. Równocześnie wszyscy wiemy jak ważne jest to, by w tych aktywnościach uwzględniać działania konieczne dziś, ale także w perspektywie średnio- i długoterminowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I POBIERZ RAPORT Z BADANIA »