Seminarium CEMEX Polska: Droga do neutralności klimatycznej

23 września 2022

Dotyczy firmy: CEMEX Polska,

Ponad 150 osób uczestniczyło w seminarium zorganizowanym przez CEMEX Polska wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu. W trakcie spotkania dyskutowano o zrównoważonym budownictwie i najważniejszych zagadnieniach z perspektywy branży budowlanej. W gronie prelegentów/ek znaleźli się przedstawiciele/ki świata nauki i biznesu oraz organizacje branżowe. Wydarzenie wpisuje się w globalną strategię CEMEX „Future in Action”, której celem jest redukcja emisji CO2 w zakładach firmy.

CEMEX Polska organizuje cyklicznie konferencje i seminaria dla klientów poświęcone aktualnym wyzwaniom branży budowlanej. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia, które odbyło się w warszawskim hotelu InterContinental, było „zielone budownictwo”. Wśród prelegentów był m.in. profesor Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, który podczas wystąpienia video podkreślił rolę sektora budowlanego w europejskiej drodze do neutralności klimatycznej. Profesor Jan Deja, reprezentujący krakowską Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu, mówił z kolei o tym, jak rozwija się technologia produkcji cementu i betonu w kierunku neutralności klimatycznej. O tym jak ważna jest rola branży budowlanej w ograniczeniu emisji CO2 mówiła Prezeska SARP Agnieszka Kalinowska-Sołtys.

Goście/nie wydarzenia poznali także szczegóły kolejnej już edycji konkursu pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”, w ramach którego CEMEX Polska poszukuje nowych, ekologicznych rozwiązań dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej. O tej inicjatywie, skierowanej do środowiska akademickiego, opowiedział profesor Andrzej Garbacz z Politechniki Warszawskiej, członek Kapituły konkursu.

Ostatnim akcentem seminarium była debata, podczas której uczestnicy/czki starali się odpowiedzieć na pytanie, czy zielone budownictwo jest modą czy koniecznością.

– W dobie postępujących zmian klimatycznych potrzebujemy nowych, „zielonych” rozwiązań. Seminaria i konferencje, w których uczestniczą eksperci zaangażowani w prace na różnych etapach realizacji projektów budowlanych, stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą o zrównoważonych produktach i usługach. Przyczyniają się tym samym do promocji zrównoważonego budownictwa w Polsce – mówi Rafał Gajewski, Dyrektor Pionu Handlowego, Członek Zarządu w CEMEX Polska.

Źródło: inf. pras.