SDG Summit: Zjednoczmy biznes na rzecz inkluzywnej zielonej transformacji

7 października 2022

Dotyczy firmy: ERGO Hestia, Jeronimo Martins Polska, Santander Bank Polska,

Trzecia wirtualna edycja organizowanego przez CSR Europe SDG Summit ma na celu  zjednoczyć przedsiębiorstwa, europejskich liderów_ki i przedstawicieli_ki społeczeństwa obywatelskiego w celu przyspieszenia działań na rzecz neutralności klimatycznej i przyjęcia integracyjnego podejścia do zielonej i cyfrowej transformacji.

W dniach 10-12 października ponad 1000 liderów_ek zrównoważonego rozwoju weźmie udział w 21 wirtualnych sesjach, dzieląc się praktycznym wkładem we wdrażanie Europejskiego Społecznego i Zielonego Ładu. W trzech sesjach plenarnych weźmie udział trzech komisarzy europejskich.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie premiera 8 publikacji branżowych, których zadaniem jest wzmocnienie tematyki kwestii społecznych w dyskursie dotyczącym ESG. CSR Europe zaprezentuje m.in. European Business Roadmap for Just Transition oraz drugą edycję European Sustainable Industry Barometer.

O programie

Szczyt jest współorganizowany we współpracy z siecią ponad 100 organizacji partnerskich CSR Europe. Wśród nich jest także Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Efektem tej współpracy są m.in. trzy stoliki tematyczne:

Więcej o European SDG Summit tutaj >>