SDG Accountability Handbook: A Practical Guide for Civil Society

1 sierpnia 2019

Publikacja „SDG Accountability Handbook: A Practical Guide for Civil Society” została opracowana przez organizację Transparency, Accountability & Participation (TAP) Network. Stanowi przewodnik służący do wzmacniania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i realizacji założeń Agendy 2030.

Przewodnik ma na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu krajowym i wywarcie nacisku na rządy w zakresie realizacji CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDGS).

Publikacja zawiera szereg różnych wskazówek, które społeczeństwo obywatelskie może wykorzystać do monitorowania wdrażania SDG, a także studia przypadków specyficzne dla danego kraju oraz kluczowe zasoby i wskazówki.

Przejdź do publikacji>>>