Science-based targets. Wskazówki dla biznesu przy wyznaczaniu celów środowiskowych

17 listopada 2021

1 października wraz firmami partnerskimi FOB rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób biznes może wykorzystać SBTs do wyznaczania celów środowiskowych. Naszą gościnią była Kenza Taoufik z The Science Based Targets initiative.

Spowodowany przez człowieka wzrost średniej, globalnej temperatury w niczym nie przypomina podkręcenia gałki w domowym termostacie. Zamiast tego oznacza on postępująca destabilizację planetarnego ekosystemu oraz rosnące ryzyka negatywnych sprzężeń zwrotnych, z konsekwencjami których będzie nam jako ludzkości coraz ciężej sobie radzić.

Kryzys klimatyczny to nie tylko topnienie odległych lodowców czy pustynnienie obszarów na innych kontynentach. To również namacalne zmiany na europejskim – w tym polskim – podwórku. Rosnące ryzyko zwiększenia częstotliwości gwałtownych zjawisk pogodowych, suszy rolniczych czy powodzi będzie negatywnie wpływać na jakość naszego życia i wiązać się z realnymi kosztami społecznymi i gospodarczymi.

Kryzys ten jest również szansą – szansą na zmianę wzorców produkcji i konsumpcji tak, by lepiej służyły one ludziom i środowisku. Zrealizowanie tej szansy – szczególnie istotnej w obliczu konieczności odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa – w dużej mierze zależy od zrozumienia przez liderów biznesowych stanu globalnego klimatu, sposobów na jego ustabilizowanie oraz trendów (regulacyjnych, finansowych czy technologicznych) globalnej polityki klimatycznej.

O tym wraz z firmami partnerskimi FOB  rozmawialiśmy na spotkaniu z Kenzą Taoufik. To Liderka Regionalnego Europejskiego Programu CDP (Carbon Disclosure Project) Commit to Action. Pracuje z europejskimi firmami, angażując je i wspierając, aby zobowiązywały się i rozwijały cele redukcji emisji oparte na wiedzy naukowej we współpracy z organizacją the Science Based Targets initiative. Przed dołączeniem do CDP, Kenza pracowała w Maroku, w sektorze energii ze źródeł odnawialnych, jako menedżerka projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju, koncentrując się na poprawie warunków życia lokalnych społeczności w kontekście projektów energetycznych.

Podczas webinaru Programu Partnerstwa FOB ekspertka The Science Based Targets initiative opowiedziała o tym w jaki sposób wyznaczać cele środowiskowe oparte na wiedzy naukowej i dlaczego warto, aby biznes korzystał z SBTs.

Nagranie ze spotkania dostępne jest na portalu Partnerów FOB >>

Chcesz korzystać z dostępu do eksperckiej wiedzy i wzmocnić działania swojej organizacji z zakresu zrównoważonego rozwoju i ESG? Dowiedz się więcej o Programie Partnerstwa FOB >>