Santander Universidades, przykład współpracy międzysektorowej z dwóch perspektyw

9 października 2014

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

Santander Universidades to jeden z najciekawszych w Polsce przykładów współpracy międzysektorowej. To ciągle rozwijające się partnerstwo między uczelniami wyższymi a Bankiem Zachodnim WBK jest dowodem na możliwość współdziałania z poszanowaniem różnic między poszczególnymi rodzajami organizacji i pokazuje w jaki sposób budować wartość dla wszystkich partnerów.

Budowa partnerstwa międzysektorowego wymaga wzajemnego zrozumienia i czasu. W Polsce Santander Universidades realizowany jest od 2011 roku, dlatego można podjąć próbę pierwszych podsumowań. Ciekawe wydaje się porównanie opinii i doświadczeń jakie ze współpracy wyniosły obydwie strony. Dlatego zadaliśmy te same pytania przedstawicielom obydwu stron: Michałowi Kuczmierowskiemu, dyrektorowi Santander Universidades w Polsce oraz dr. hab. Krzysztofowi Rybińskiemu, rektorowi Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń na tym polu będzie na pewno II Anty-Konferencja CSR, gdzie w ramach rozmowy o współpracy międzysektorowej ten przykład zostanie omówiony.