Santander Bank Polska wśród sygnatariuszy deklaracji w sprawie standardu prostego języka

6 lipca 2021

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

Santander Bank Polska upraszcza język komunikacji, by był zrozumiały i przyjazny. Zmianę przeszło już wiele procedur i wzorów dokumentów. Teraz Bank przystąpił do „Deklaracji banków w sprawie standardu prostego języka”.

Santander Bank Polska upraszcza język w dokumentach kierowanych do klientów. Do tej pory zmienił ponad 50 procedur, a także ponad 70 szablonów komunikatów e-mailowych wysyłanych do klientów.

Zmiany wprowadzane w języku komunikacji banku są doceniane przez klientów. Od 2018 r. Indeks Satysfakcji w kategorii „Zrozumiałość języka, jakiego używa bank w kontakcie z klientem” wzrósł aż o 15 p.p.

– W Santander Bank Polska wprowadzamy zmiany, które niosą realną korzyść dla klientów. Pracujemy nad tym, żeby dokumenty, które trafiają do naszych klientów, były dla nich zrozumiałe, a czytanie ich nie zajmowało dużo czasu. Do tej pory zmieniliśmy język ponad 3 230 stron oficjalnych pism, formularzy, umów i regulaminów. Systematycznie prowadzimy szkolenia i konsultacje dla pracowników z zasad prostego języka – w sumie taki trening przeszło ponad 2 tys. osób. – mówi Mariola Wytrykus, odpowiedzialna za projekt upraszczania języka w Santander Bank Polska.

Teraz Santander Bank Polska przystąpił do „Deklaracji Banków w sprawie standardu prostego języka”, przygotowanej pod patronatem ZBP. Przedstawiciele banku brali udział w pracach grupy roboczej, aby stworzyć narzędzia, dzięki którym proces upraszczania języka w bankach stanie się standardem dla wszystkich uczestników rynku.

Wraz z przystąpieniem do Deklaracji ZBP, bank będzie stosował także „Dobre praktyki komunikacji bankowej”. Zbiór dobrych praktyk, który trafił do sygnatariuszy Deklaracji, zawiera nie tylko podstawowe zasady prostego języka. Znajdują się w nim wskazówki dotyczące edukacji pracowników i wytyczne do tworzenia wzorców dokumentów.

Źródło: inf. pras.