Santander Bank Polska dołączył do Diversity IN Check, listy najbardziej włączających i dbających o różnorodność firm

28 maja 2021

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

Santander Bank Polska znalazł się w gronie kilkunastu organizacji, które zostały docenione za tworzenie przyjaznego i włączającego środowiska pracy, a także wewnętrzne programy promujące różnorodność. Pierwsza w Polsce lista pracodawców, którzy są najbardziej zaawansowani w zarządzaniu różnorodnością i inkluzją została przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Warunkiem zakwalifikowania się do listy Diversity IN Check jest uzyskanie określonej liczby punktów w badaniu przeprowadzanym przez FOB. Polega ono na diagnozie stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, czyli włączających organizacji. Kwestionariusz badania został oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in. SDGs, ISO 26000, GRI Standards i OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Pytania w kwestionariuszu podzielone zostały na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe pytania związane z COVID-19.

– Udział w badaniu Diversity IN Check był sprawdzeniem naszej dojrzałości w obszarze różnorodności. Od wielu lat zajmuje ona bardzo ważne miejsce w naszej strategii, jesteśmy zaangażowani w wiele działań promujących różnorodność, wyrównywanie szans, płac i tolerancji. Uważamy jednak za konieczne poddawanie procesowi weryfikacji działań, które jako organizacja podejmujemy w tym obszarze. To ważne, bo każda taka weryfikacja pozwala jeszcze szerzej spojrzeć na ten temat, daje inny punkt widzenia i pomaga wdrożyć jeszcze lepsze rozwiązania, które wspierać będą idee tworzenia środowiska inkluzywnego. Dla Santander Bank Polska model funkcjonowania oparty o różnorodność i inkluzywność jest naturalny i oczywisty, bo głęboko wierzymy w to, że różnorodność jest napędem kreatywności i wpływa na trafność podejmowania decyzji z korzyścią dla pracowników i klientów. Różnorodność i inkluzywność są jednymi z podstawowych elementów kultury organizacyjnej w naszym banku, to właśnie te elementy są priorytetami związanymi ze zrównoważonym rozwojem Santander Bank Polska – mówi Dorota Strojkowska, członek zarządu Santander Bank Polska odpowiedzialna za Pion Partnerstwa Biznesowego.

Wyróżnienie jest świetnym zwieńczeniem obchodów European Diversity Month – Europejskiego Miesiąca Różnorodności, który obchodzony jest także w Santander Bank Polska. Z tej okazji w banku przeprowadzono liczne inicjatywy wewnętrzne, takie jak wspólne warsztaty w Fundacją Polska Bez Barier, webinary i podcasty edukacyjne dla pracowników, czy udział w debacie organizowanej przez FOB dot. zagadnień różnorodności w organizacjach.

Santander Bank Polska – różnorodny i włączający bank

Różnorodność i inkluzywność są jednym z kierunków strategii działania Santander Bank Polska. Zakłada ona tworzenie kultury organizacyjnej opartej na szacunku dla różnorodności, rozwijaniu polityk i mechanizmów skutecznie wspierających równe traktowanie i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Różnorodność nie jest tylko obecna na poziomie jednorazowych inicjatyw, ale poszanowanie indywidualności, równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji jest wpisana w strategie banku na poziomie zarządczym, poprzez przyjęte polityki i procedury, m.in. Generalny Kodeks Postępowania, Politykę „Szacunek i godność”, Politykę zrównoważonego rozwoju, Politykę kultury organizacyjnej Grupy Santander Bank Polska.

Dbanie o różnorodność i inkluzywność przejawia się w wielu inicjatywach i programach prowadzonych przez bank od wielu lat. Począwszy od 2009 roku, w Santander Bank Polska wdrożony został innowacyjny program Obsługa Bez Barier, którego celem jest zapewnienie pełnej dostępności usług bankowych, wszystkim naszym klientom. Dzięki programowi bank chce zapewnić spójne i pozytywne doświadczenia klientów ze szczególnymi potrzebami, niezależnie od miejsca obsługi – w placówce, przez telefon, internet czy bankomat. Uruchomiony został też program Różnosprawni, który tworzy różnorodne środowisko pracy zapewniające wygodne i komfortowe warunki pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki programowi jest także wzmacniana świadomość na temat praw i potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W 2017 roku Santander Bank Polska został sygnatariuszem Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy pod patronatem Komisji Europejskiej. Karta jest zobowiązaniem organizacji do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz promocji różnorodności. Wyraża też gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Bank poprzez liczne inicjatywy, współpracę z organizacjami zrzeszającymi kobiety oraz partnerstwo w kampaniach społecznych stara się przełamać stereotypy i inspirować kobiety do obejmowania ról liderskich. Duża uwaga w banku jest przykładana do zapewnienia równowagi w liczbie kobiet i mężczyzn biorących udział w programach rozwojowych, a także w procesie sukcesji i rekrutacji. Stworzony został także projekt #SantanderWomen, czyli wewnętrzna platforma komunikacyjna. Za jej pośrednictwem odbywają się cykle warsztatów edukacyjno-rozwojowych, które wzmacniają przywództwa kobiet i zachęcają je do podejmowania nowych wyzwań w karierze zawodowej. Od niedawna realizuje również cykl podcastów „Santander Women”, w których poruszane są tematy różnorodności, inkluzywności oraz przywództwa. Bank dołączył też do kampanii Women Update, która zachęca kobiety do przebranżowienia się i otwarcia na zawody w sektorach technologicznych. Razem z Grupą Santander realizuje również projekty stypendialne zwiększające kompetencje przywódcze kobiet i wspierające je na rynku pracy takie jak np. Santander Women, Emerging Leaders – LSE.

źródło: mat. pras.