Sanofi wraz z partnerami ogłaszają konkurs inicjatyw mających na celu zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej dla kobiet

29 stycznia 2019

Dotyczy firmy: Grupa Sanofi,

Sanofi wraz z partnerami ogłosiła konkurs inicjatyw, którego celem jest odkrywanie i nagradzanie obiecujących, innowacyjnych technologii w dziedzinie zdrowia. Zgłaszane do konkursu rozwiązania – tworzone przez przedsiębiorców z sektora technologii zdrowia – mają prowadzić do poprawy dostępności opieki zdrowotnej dla kobiet. Zwycięzca wyłoniony w kwietniu otrzyma dofinansowanie oraz wsparcie mentorskie, które pomogą mu rozwinąć działalność. Zdobywcy drugiego miejsca także dostaną dofinansowanie i otrzymają wsparcie mentorskie.

Startupy mogą zgłaszać swój udział w konkursie poprzez formularz dostępny pod tym linkiem, przed 15 lutego >>

Inicjatywę zainaugurowano w następstwie Women’s Forum Global Meeting, które odbyło się w Paryżu w listopadzie 2018 r. Podczas tego wydarzenia Women’s Forum for the Economy & Society wraz z firmami Sanofi i AXA ogłosiły utworzenie inicjatywy na rzecz dostępu kobiet do opieki zdrowotnej pod nazwą Women & Access to Health Daring Circle. Celem tego partnerskiego kręgu działającego pod kierownictwem Sanofi i AXA, we współpracy z BNP Paribas i Google oraz w powiązaniu z RB i Gavi, the Vaccine Alliance są poprawa i popularyzacja dostępu kobiet do opieki zdrowotnej.

Nowo powstała koalicja będzie wspierała przedsiębiorców prowadzących projekty z dziedziny technologii zdrowia, którzy dają duże nadzieje na ograniczenie problemów z dostępnością opieki zdrowotnej dla kobiet. Kobiety z całego świata wciąż napotykają wiele barier w dostępie do bezpiecznej i dobrej opieki zdrowotnej. Należą do nich: mała świadomość lub słaby dostęp do informacji; ograniczony fizyczny dostęp do opieki zdrowotnej; brak poufnej lub wiarygodnej dokumentacji lub identyfikacji medycznej; brak środków finansowych lub czasu na uzyskanie dostępu do opieki zdrowotnej, a także brak możliwości odpowiedniego leczenia chorób psychicznych. W odpowiedzi na każdą z tych barier powstają nowe rozwiązania technologiczne.

– Wszyscy razem i każdy z osobna chcemy wspierać przedsiębiorców, którzy działają na rzecz poprawy i popularyzacji dostępności opieki zdrowotnej dla kobiet na całym świecie, a także w Polsce, dając kobietom siłę, by mogły dbać o dobrobyt swoich rodzin i społeczności – mówi Magdalena Kruszewska, Prezes Zarządu Sanofi w Polsce.

źródło: materiały prasowe firmy