Samsung w 22. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

24 kwietnia 2024

Dotyczy firmy: Samsung Electronics Polska,

Raport przygotowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największy w Polsce przegląd inicjatyw z zakresu ESG. W 22. edycji raportu znalazło się 5 dobrych praktyk firmy Samsung. Stanowią one przykład zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej lub pozytywnego wpływu na środowisko pracy.

W przeglądzie FOB zebrane są najważniejsze aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w obszarach ESG i zrównoważonego rozwoju, realizowane w poprzednim roku. Wszystkie praktyki zgłoszone przez firmę Samsung trafiły do tegorocznej edycji raportu.

Debata: Cyfrowe drogowskazy – jak zbudować most łączący dzieci, rodziców i nauczycieli w sieci? to jedna z wyżej wymienionych inicjatyw. Debata zainaugurowała program „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci”. Jej celem był dialog z interesariuszami: nauczycielami i edukatorami cyfrowymi, naukowcami, rodzicami oraz młodzieżą. Wydarzenie miało na celu włączenie do dyskusji przedstawicieli różnych środowisk, poznanie ich potrzeb, opinii i postaw w tematach związanych z cyfrowym dobrostanem oraz bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie.

Kolejną aktywnością firmy jest Dzień Odkrywców z Samsung – coroczne święto nauki i technologii organizowane w ramach wieloletniej współpracy Samsung i Centrum Nauki Kopernik, by uczynić centrum miejscem dostępnym dla wszystkich zwiedzających. Tego dnia wszyscy zainteresowani mogą bezpłatnie zwiedzić przestrzeń na warszawskim Powiślu oraz zobaczyć specjalnie przygotowane z tej okazji strefy tematyczne pokazujące nowe technologie od strony nauki.

Wyróżniono również DEI Forum – Forum DEI (Diversity Equality Inclusion) powstało w celu wymiany informacji pomiędzy pracownikami na temat różnorodności, równości i włączenia oraz w oparciu o dialog i zbadanie wewnętrznych potrzeb pracowniczych. Projekt jest efektem przyjętych przez firmę globalnie Human Rights Principles i odpowiedzią na potrzeby pracowników w Polsce. W ramach Forum odbyły się 3 spotkania gdzie wypracowano zapisy lokalnej polityki różnorodności oraz wyłoniono ambasadorów promujących DEI.

W przeglądzie znalazła się też Akademia Klimatu – dla zrozumienia globalnych celów środowiskowych firmy, polski oddział Samsung, jako jeden z pierwszych na świecie, zorganizował program edukacyjny dla pracowników o nazwie „Akademia Klimatu”. Na inicjatywę złożyła się wewnętrzna kampania komunikacyjna oraz cykl szkoleń dla pracowników.

Solve for Tomorrow zamyka zestawienie dobrych praktyk Samsung. Ogólnopolski program edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych polega na tworzeniu rozwiązań odpowiadających na wyzwania w 1 z 4 obszarów: Klimat, Zdrowie, Integracja i Bezpieczeństwo. Dzięki niemu młodzież rozwija kompetencje przyszłości oraz uczy się, jak korzystać z nowych technologii, realizując zadania Celów Zrównoważonego Rozwoju. Program nawiązuje do misji firmy tworzenia lepszego jutra w oparciu o odpowiedzialne technologie oraz dzielenie się wiedzą pracowników.

Dobre praktyki firmy Samsung zostały zrealizowane przy współpracy z: Centrum Nauki Kopernik, Wirtualną Polską, UNEP/GRID-Warszawa, stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog oraz pod patronatem:  Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Cyfryzacji, NASK i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” można pobrać na  stronie

Źródło: inf. pras.