Samochód źródłem cennych materiałów

7 lutego 2017

Dotyczy firmy: Stena Recycling,

W 2015 r. wyprodukowano na świecie ok. 90 mln samochodów, w tym ok. 540 tys. w Polsce. Jednocześnie w tym samym roku ponad 430 tys. aut w naszym kraju zostało wyrejestrowanych. Tak duża liczba pojazdów to źródło wielu wartościowych materiałów, które mogą żyć w nowych produktach. Pozwala to oszczędzić surowce naturalne oraz energię.

Wiele elementów samochodu ma wartość surowcową, dlatego istotne jest efektywne odzyskiwanie materiałów. Każdy samochód składa się m.in. z metali (77%), tworzyw sztucznych (8%) oraz innych surowców. Materiały te mogą zostać ponownie wykorzystane w nowych produktów. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji zakłada, że od 1 stycznia 2015 r. poziom odzysku materiałów z wycofanych z użycia samochodów powinien wynosić co najmniej 95%, natomiast recyklingu – 85%.

Recykling samochodu rozpoczyna się w momencie przekazania wyrejestrowanego auta do specjalistycznej stacji demontażu. W pierwszej kolejności usuwane są z niego płyny eksploatacyjne takie, jak: oleje czy paliwo. Następnie demontowane są poszczególne podzespoły, tj. akumulator, koła, elementy oświetlenia. Otrzymane materiały zostają posegregowane na grupy, które mogą zostać ponownie wykorzystane lub przetworzone. Specjalistyczne instalacje montowane w nowoczesnych zakładach recyklingu usprawniają proces rozdrabniania karoserii samochodu, a także oddzielania metali od innych surowców. Odzyskane materiały trafiają do odpowiednich podmiotów, które wykorzystują je w produkcji nowych produktów.

Recykling pojazdów ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, dlatego poszukiwane są najlepsze metody odzysku materiałów z samochodów, jak również podnoszone są wymagania prawne dotyczące ich recyklingu. Wyzwaniem jest znalezienie najlepszych i najskuteczniejszych technologii, które pozwolą na maksymalny odzysk materiałów. Z samochodów uzyskiwanych jest obecnie 30 różnych rodzajów materiałów. Są one cennym surowcem, który może być powtórnie wprowadzony do obiegu – mówi Piotr Ślusarz, Dyrektor Sprzedaży Outbound i Produkcji w Stena Recycling Polska.

Obecnie na świecie opracowuje się technologie umożliwiające jak największy odzysk materiałów oraz części z samochodów wycofanych z eksploatacji, np. akumulatorów litowo-jonowych. Jest to jeden z najprężniej rozwijanych obszarów ze względu na niewielkie zasoby litu dostępne w środowisku naturalnym, a także wzrost liczby aut wykorzystujących technologię hybrydową. Powstające aktualnie nowoczesne zakłady recyklingowe stosujące innowacyjne rozwiązania umożliwiają zwiększenie efektywności recyklingu pojazdów.

źródło : Stena Recycling