SABMiller osiąga cele dotyczące oszczędzania wody z niemal dwuletnim wyprzedzeniem

13 września 2013

Dotyczy firmy: Kompania Piwowarska,

Dzięki wysiłkom podjętym przez 84 browary Grupy SABMiller na całym świecie, w lipcu 2013 roku koncern po raz pierwszy zrealizował swój cel redukcji zużycia wody do poziomu 3,5 hl/hl piwa – na 22 miesiące przed planowanym terminem. Kompania Piwowarska istotnie przyczyniła się do tego znakomitego rezultatu.

W 2008 r. Grupa SABMiller zobowiązała się do ograniczenia zużycia wody o 25% na hektolitr piwa do 2015 r. Dzięki staraniom wszystkich browarów zrzeszonych w Grupie ten cel udało się osiągnąć już w lipcu tego roku, czyli 22 miesiące wcześniej, niż zakładano. Żeby zrozumieć skalę tego sukcesu, wystarczy uzmysłowić sobie, że gdy SABMiller rozpoczął projekt dotyczący redukcji zużycia wody, wynosiło ono 4,6 hl wody na hektolitr piwa. Obniżenie tego wskaźnika do poziomu 3,5 hl oznacza, że obecnie uwarzenie zaledwie jednego hektolitra piwa pozwala zaoszczędzić tyle wody – w porównaniu ze stanem wyjściowym – ile wystarcza do zaspokojenia pragnienia 55 osób dziennie*. A przecież browary należące do Grupy codziennie produkują ponad pół miliona hektolitrów złocistego napoju!

Taki rezultat był możliwy dzięki ogromnej pracy wielu browarów i regionalnych zespołów technicznych. Najbardziej obiecujący jest fakt, że SABMiller wciąż poprawia wynik, obecnie o 7% rocznie, co oznacza przebicie poprzedniego rekordu – 4,3% rocznie. Przed koncernem stoi w tej chwili wyzwanie, by ten poziom utrzymać, co będzie szczególnie trudne w obliczu zbliżającej się zimy na półkuli północnej. Browary postawiły sobie za cel utrzymanie tak niskiego poziomu zużycia wody przez cały roku, a nawet zejście poniżej tego wyniku.

Doskonałość operacyjna w służbie oszczędności

SABMiller rozpoczął ten projekt nie tylko ze względu na fakt, że wiele browarów Grupy usytuowanych jest w obszarach, gdzie pozyskiwanie wody stanowi problem, ale także dlatego, że zużycie wody jest probierzem efektywności browaru. A ponieważ normą jest, że browary zużywają ogromne ilości wody w procesie produkcji i rozlewu, ten sukces oznacza również spore oszczędności.

– Jestem bardzo zadowolony, że osiągnęliśmy ten niezwykły wynik w rekordowym czasie. Chciałbym pogratulować naszym browarom i zespołom technicznym na całym świecie, bo wykonali kawał dobrej roboty. Słowa uznania należą się im również dlatego, że ich sukces wynika z udoskonaleń operacyjnych, a nie ogromnych wydatków kapitałowych. Zachęcam ich do przeniesienia tego dokonania na wszystkie obszary działań operacyjnych – mówi Brian Ireland, główny inżynier Pionu Technicznego w SABMiller.

Kompania Piwowarska na czele

Polskie browary są od lat w ścisłej światowej czołówce, jeśli chodzi o zużycie wody na hektolitr piwa, i mogą być pod tym względem wzorem do naśladowania zarówno dla pozostałych zakładów koncernu, jak i innych przedstawicieli branży piwowarskiej. Gdy w nowoczesnych browarach przeciętnie do wyprodukowania 1 hl piwa wykorzystuje się 4-6 hl wody, polskie zakłady od lat oscylują w okolicach 3 hl. Stabilne wyniki Kompanii Piwowarskiej w dużym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia tak dobrego rezultatu dla całej Grupy SABMiller.

Obecnie w ramach europejskiej grupy zadaniowej SD (Sustainable Development – zrównoważony rozwój), która zajmuje się projektami europejskimi mającymi na celu obniżanie m.in. zużycia wody i energii czy emisji CO2, Kompania Piwowarska realizuje program optymalizacji mycia instalacji na produkcji we wszystkich trzech browarach.  Lider branży piwowarskiej w Polsce pracuje również nad projektem optymalizacji zużycia wody w myjkach na liniach butelkowych. Efektem wdrożonych działań będą z pewnością kolejne świetne wyniki Polski na tle innych krajów, w których zlokalizowane są browary SABMillera.

* Przy założeniu, że dzienne spożycie wody przez człowieka wynosi 2 l.

Źródło: Materiały prasowa