RWE zasila społeczne innowacje

26 maja 2015

Dotyczy firmy: RWE,

RWE Polska oraz RWE Stoen Operator po raz trzeci opublikowały wspólny raport podsumowujący działania z zakresu odpowiedzialności społecznej. Wszystkie z 11 zaplanowanych na 2014 rok celów dot. zrównoważonego rozwoju zostały osiągnięte.

RWE Polska po raz trzeci wspólnie z RWE Stoen Operator opublikowały raport zrównoważonego rozwoju. Jest to zarazem szósty raport RWE podsumowujący działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Spółki wyznaczyły na 2014 rok 11 celów w zakresie prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony. Dotyczyły one m.in. poprawy jakości obsługi Klienta, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Wszystkie zamierzone cele zostały osiągnięte. Raport społeczny uwzględnia również wyzwania przed jakimi obecnie staje RWE w Polsce.

Europejski sektor energetyczny przechodzi głęboką transformację, w której konwencjonalne sposoby wytwarzania energii są stopniowo zastępowane technologiami odnawialnymi. Taka sytuacja stanowi nie tylko wielkie wyzwanie biznesowe dla firm z sektora energii, ale też nakłada na nie wielką odpowiedzialność za sytuację konsumentów, którzy będą odgrywać coraz większą rolę w systemie energetycznym” – powiedziała Iwona Jarzębska, Dyrektor Komunikacji RWE Polska S.A. „Jako RWE Polska pragniemy wspierać naszych Klientów w trakcie tej zmiany, podejmując stosowne działania w ramach naszej strategii prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny i zrównoważony” – dodała Iwona Jarzębska.

W przyszłości zmieni się profil konsumenta na rynku energii. Część z nich zostanie prosumentami, przyłączonymi do sieci i wytwarzającymi coraz większą ilość energii elektrycznej. Wdrożenie systemów inteligentnego opomiarowania oraz aplikacji mobilnych sprawi, że Klienci zyskają większą świadomość zużycia energii elektrycznej i będą w stanie skuteczniej nim zarządzać. Oprócz tego pojawią się nowe produkty i usługi.

Z tego powodu w 2014 roku RWE w Polsce podjęła szereg działań mających na celu przygotowanie konsumentów na nadejście rozwiązań związanych z energetyką przyszłości.

Poprzez publikację Studium RWE „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku do 2050 r.”, firma dołączyła do szerokiej debaty publicznej nt. przyszłości technologii energetycznych w Polsce. Raport, który poddaje analizie zarówno dostępne, jak i aktualnie opracowywane technologie, mające kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiej branży energetycznej, został m.in. zaprezentowany podczas posiedzenia sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych.

Firma poszerzała również wiedzę odbiorców energii elektrycznej nt. bezpiecznej zmiany sprzedawcy na uwolnionym rynku. RWE nie tylko aktywnie wspierała kampanię edukacyjną prowadzoną przez Towarzystwo Obrotu Energią „Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię”, ale także została sygnatariuszem deklaracji „Dobre Praktyki Sprzedawców energii elektrycznej”.

W sferze społecznej, wspólnie z Centrum Nauki Kopernik, Fundacja RWE, zainaugurowała trzecią, ogólnopolską edycję programu edukacyjnego, skierowanego do młodzieży szkolnej i gimnazjalnej – „RWE Power Box”. Innowacyjny program, dzięki któremu, za pomocą eksperymentów można się dowiedzieć jak działa panel fotowoltaiczny, turbina wiatrowa czy samochód elektryczny, przyczynią się do popularyzacji nauk ścisłych i lepszego zrozumienia przez młodzież rzeczywistości, której integralną częścią są zaawansowane technologie, energia i ochrona klimatu.

Przykładem podjętych w ubiegłym roku działań z zakresu ochrony środowiska było otwarcie przez RWE Polska i Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, stanowiska dydaktyczno-naukowego „RWE AGH Solar Lab”. Celem nowoczesnej, ufundowanej przez RWE pracowni, jest badanie jakości zielonej energii pozyskiwanej z paneli PV w zależności od warunków atmosferycznych. Prowadzone przez pracowników naukowych AGH badania w przyszłości przyczynią się do skuteczniejszego wykorzystania fotowoltaiki w polskich warunkach meteorologicznych.

W 2014 roku, w celu podniesienia jakości usług świadczonych dla swoich Klientów, RWE Polska, otworzyła także nowy punkt obsługi w centrum handlowym Arkadia w Warszawie. Równocześnie promowała i rozwijała elektroniczne biuro obsługi i platformę internetową. Po raz szósty spółka otrzymała godło „Firma Przyjazna Klientowi”, przyznawane na podstawie niezależnych wyników badań przeprowadzanych przez Fundację Obserwatorium Zarządzania.

Raport RWE Polska i RWE Stoen Operator „Zasilamy społeczne innowacje” jest dostępny na stronie internetowej http://www.rwe.pl/pl/o-firmie/odpowiedzialnosc-spoleczna

Źródło: informacja prasowa