Ruszyła II edycja programu OCALIMY ŚWIAT

18 listopada 2023

Dotyczy firmy: ING Bank Śląski,

7 listopada odbyła się uroczysta Inauguracja II edycji programu edukacyjnego OCALIMY ŚWIAT (OŚ), skierowanego do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. ING Bank Śląski S.A. wsparł inicjatywę jako partner strategiczny.

Program OŚ łączy w sobie edukację ekologiczną, nauczanie wartości, postaw prospołecznych, umiejętności pracy zespołowej oraz kompetencji cyfrowych przy realizacji przez uczniów projektów proekologicznych na rzecz swojego otoczenia.

Organizatorem II edycji Programu OŚ jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, jego Partnerem Merytorycznym – Fundacja WWF Polska, a Partnerem Strategicznym – ING Bank Śląski S.A.

Dzieci i młodzież mają prawo wiedzieć, co doprowadziło do globalnego kryzysu ekologicznego i zmiany klimatu. W celu powstrzymania katastrofy klimatycznej niezbędne jest oczyszczenie Ziemi z gór śmieci i pomoc ginącym gatunkom, jak również ograniczenie niepohamowanie rosnącej produkcji i konsumpcji. Przede wszystkim jednak należy zacząć wdrażać uniwersalne wartości moralne nastawione na wspólne DOBRO – są nimi szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, umiar czy mądrość. To najważniejsze założenie i punkt wyjścia Programu OCALIMY ŚWIAT.

Inaugurację II edycji Programu OŚ poprowadziła redaktorka Katarzyna Stoparczyk. Rozmowa dotyczyła celów i przebiegu Programu, następnie miała miejsce prezentacja projektów nagrodzonych w pierwszej  edycji. Głos zabrali też  przedstawiciele i przedstawicielki organizatora i partnerów oraz edukatorki, uczestnice w pilotażu i pierwszej edycji Programu. Gościem specjalnym Inauguracji był Michał Książek, pisarz, leśnik, ornitolog, autor wydanego niedawno „Atlasu dziur i szczelin”, w którym zachęca do odkrywania dzikiej przyrody w miejskiej przestrzeni.

Nagranie ze spotkania dostępne na stronie .

Więcej informacji o Programie OŚ.

Źródło: inf. pras.