Ruszyła druga edycja Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG

10 sierpnia 2015

Dotyczy firmy: Polskie LNG,

Od 10 sierpnia do 30 października potrwa nabór wniosków dotyczących dofinansowania projektów inspirujących rozwój miasta. Mieszkańcy Świnoujścia, organizacje pożytku publicznego oraz instytucje publiczne mogą ponownie aplikować o wsparcie swoich działań do Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG.

Dzięki Funduszowi Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG, w ubiegłym roku grantami w wys. do 5 tys. zł dofinansowano 22 projekty z zakresu sportu, edukacji, bezpieczeństwa, ekologii, kultury i sztuki. Wartość dofinansowania wyniosła ponad 100 000 zł. 10 sierpnia startuje druga edycja FWIL. Wnioski można składać do 30 października.

Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG, ze względu na zaangażowanie wielu lokalnych grup społecznych i zawodowych, to najlepsza praktyka we wsparciu rozwoju najbliższego otoczenia. Dzięki temu mamy szansę lepiej zrozumieć ogrom wyzwań, z którymi mierzy się lokalna społeczność i spróbować wyjść im naprzeciw – mówi Maciej Mazur, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiego LNG.

Fundusz dysponuje budżetem przeznaczonym na wspieranie ważnych inicjatyw, służących rozwojowi społeczności lokalnej dzielnicy Warszów i całego Świnoujścia. Pozwala na przyznawanie jednorazowych grantów o maksymalnej wysokości 5 tys. zł. Zgodnie z założeniem FWIL, dofinansowane zostaną projekty z obszarów: edukacja, bezpieczeństwo, ekologia, sport, kultura i sztuka. To dziedziny, w których Polskie LNG szczególnie angażuje się dla rozwoju regionu.

Jesteśmy przekonani, że doświadczenia pierwszej edycji pozwolą potencjalnym beneficjentom Funduszu na złożenie jeszcze lepszych i ciekawszych projektów, których realizacja służyć będzie budowaniu pozytywnych wzajemnych relacji, promocji, edukacji, ochronie dziedzictwa historycznego i kulturowego tych terenów oraz integracji – mówi Joanna Agatowska, przewodnicząca Rady FWIL. – Możliwość uzyskania dofinansowania dobrego pomysłu kwotą 5.000 zł jest bardzo pozytywnym gestem Polskiego LNG, rozwijającym również kreatywność organizacji działających w tych płaszczyznach lokalnej społeczności przede wszystkim dzielnicy Warszów, ale również całego miasta Świnoujście.

Organizacja zajęć brazylijskiego ju-jitsu dla dzieci i młodzieży, montaż urządzeń rekreacyjnych na świnoujskich ścieżkach zdrowia, zakup czujek czadu dla straży pożarnej dla mieszkańców dzielnicy Warszów czy zakup sprzętu rekreacyjnego na ścieżkę zdrowia, to tylko część z długiej listy pomysłów wspartych w 2014 roku przez spółkę Polskie LNG. Nagrodzone w ub. roku inicjatywy wciąż są w realizacji, tymczasem ruszył nabór wniosków do drugiej edycji FWIL. Mieszkańcy Świnoujścia, organizacje pożytku publicznego oraz instytucje publiczne mogą zgłaszać wnioski z prośbą o wsparcie swoich działań. Nie ma ograniczenia co do liczby inicjatyw zgłaszanych przez jeden podmiot, liczy się wyłącznie kreatywność pomysłów dla rozwoju Świnoujścia.

Powołanie Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG, to efekt długotrwałej współpracy spółki z mieszkańcami, samorządem lokalnym oraz wszystkimi stronami zainteresowanymi rozwojem Świnoujścia i dzielnicy Warszów, gdzie budowany jest terminal gazu skroplonego. FWIL, zapowiedziany jeszcze we wrześniu 2013 roku, podczas sesji Dialogu Społecznego, ruszył po okresie intensywnych przygotowań w czerwcu 2014 r. Fundusz zapewnia obiektywny i niezależny podział środków na wsparcie najbardziej pożytecznych i przyszłościowych pomysłów. W związku z tym, że opinia społeczności lokalnej, dotycząca kierunków rozwoju miasta, jest dla spółki Polskie LNG szczególnie ważna, jako najważniejszy cel Funduszu uznano zaangażowanie partnerów społecznych w proces decyzyjny, dotyczący dofinansowania przez Polskie LNG lokalnych projektów. Podziałem środków zajmuje się rada FWIL, w skład której wchodzą: przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście Joanna Agatowska, Paweł Sujka, zastępca prezydenta, jako przedstawiciel Władz Miasta Świnoujście; Walerian Zegzdryn, jako przedstawiciel Władz Dzielnicy Warszów, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu LNG; Izabela Puławska, przedstawicielka organizacji pożytku publicznego; Piotr Piwowarczyk, przedstawiciel uczestników Dialogu Społecznego i Maciej Mazur, jako przedstawiciel spółki Polskie LNG S.A. Przedstawiciele Rady reprezentują wszystkie najważniejsze strony dialogu, jaki prowadzony był wokół terminalu LNG. Celem jej powołania było zapewnienie, by decyzje dotyczące wspierania poszczególnych inicjatyw zostały podjęte w oparciu o wiedzę i doświadczenie grona osób doskonale zorientowanych w potrzebach społeczności lokalnej.

Jesienią zostaną podjęte pierwsze decyzje w sprawie wsparcia wybranych projektów. Szczegółowe warunki składania wniosków o dofinansowanie są dostępne na stronie internetowej www.polskielng.pl

Źródło: materiały prasowe