Trwa nabór wniosków w konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku”

14 stycznia 2022

Do 10 lutego można zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”. Spośród zgłoszeń kapituła wybierze laureatów i przyzna nagrody m.in. za partnerską współpracę z organizacjami pozarządowymi, wolontariat pracowniczy, działania na rzecz zdrowia, różnorodności, ochrony środowiska czy lokalnych społeczności. Konkurs został objęty patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz patronatem medialnym portalu Odpowiedzialnybiznes.pl. 

W kategoriach kultura i edukacja, lokalne partnerstwa, ochrona środowiska i klimatu, pomoc społeczna i charytatywna, otwartość na różnorodność oraz zdrowy tryb życia mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy, działające na terenie Polski. Zgłoszenia w powyższych kategoriach mogą być przesłane wyłącznie przez organizacje pozarządowe.

Z kolei w kategorii wolontariat pracowniczy firmy i fundacje firm mogą zgłaszać się same. Wystarczy przeczytać regulamin i wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl. Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez ekspertów. To oni wskażą najlepsze zgłoszenia, a spośród nich kapituła konkursu wybierze laureatów.

Cieszymy się, że od blisko dwudziestu lat jesteśmy fundatorem i partnerem tak ważnego przedsięwzięcia – konkurs o tytuł „Dobroczyńcy Roku” od ćwierćwiecza wyznacza kierunki rozwoju społecznego zaangażowania biznesu, inspiruje innych i dostarcza ciekawych przykładów działań. Wystarczy wspomnieć, że na szczególnie bliskim nam poziomie lokalnym, przez te lata dało się zauważyć wyraźny wzrost zaangażowania przedsiębiorców w sprawy małych społeczności, co przyczynia się do budowania zaufania między firmami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami, a w rezultacie do poprawy jakości ich życia – mówi Joanna Lempart, dyrektor programowa Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, fundatora konkursu.

Celem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest pokazywanie partnerskiej współpracy małych, średnich i dużych firm z organizacjami pozarządowymi, dzięki której powstają m.in. wyjątkowe akcje społeczne, kampanie edukacyjne, wartościowe programy wolontariatu pracowniczego. Konkurs pokazuje, że dobro jest jedno – bez względu na wielkość firmy i wydatków poniesionych na dobroczynność. W skład kapituły wchodzą przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z rozwojem społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce – m.in. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nagroda 25-lecia

Z okazji 25-lecia Konkursu Kapituła przyzna nagrody specjalne. Otrzymają je firmy za wieloletnią współpracę z organizacją pozarządową w zakresie społecznego zaangażowania. Adresatami tej kategorii są laureaci dotychczasowych 24 edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”, którzy zostaną zaproszeni przez organizatora do przedstawienia historii i efektów partnerskiej współpracy z organizacją pozarządową. Nie jest wymagane, aby współpraca między firmą a organizacją nadal trwała w momencie składania wniosku. Można zgłosić współpracę z inną organizacją pozarządowa, niż ta, za współpracę z którą laureat otrzymał nagrodę w poprzednich edycjach. O przyznaniu nagrody zdecyduje kapituła konkursu, która może przyznać więcej niż jedną nagrodę.

Wnioski konkursowe można pobrać i składać na stronie: dobroczyncaroku.pl

Źródło: inf. pras.