Ruszył nabór wniosków w konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku”

14 stycznia 2022

Od 10 stycznia można zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”. Spośród zgłoszeń kapituła wybierze laureatów i przyzna nagrody m.in. za partnerską współpracę z organizacjami pozarządowymi, wolontariat pracowniczy, działania na rzecz zdrowia, różnorodności, ochrony środowiska czy lokalnych społeczności. Nabór wniosków trwa do 10 lutego. Konkurs został objęty patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz patronatem medialnym portalu Odpowiedzialnybiznes.pl. 

W kategoriach kultura i edukacja, lokalne partnerstwa, ochrona środowiska i klimatu, pomoc społeczna i charytatywna, otwartość na różnorodność oraz zdrowy tryb życia mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy, działające na terenie Polski. Zgłoszenia w powyższych kategoriach mogą być przesłane wyłącznie przez organizacje pozarządowe.

Z kolei w kategorii wolontariat pracowniczy firmy i fundacje firm mogą zgłaszać się same. Wystarczy przeczytać regulamin i wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl. Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez ekspertów. To oni wskażą najlepsze zgłoszenia, a spośród nich kapituła konkursu wybierze laureatów.

Cieszymy się, że od blisko dwudziestu lat jesteśmy fundatorem i partnerem tak ważnego przedsięwzięcia – konkurs o tytuł „Dobroczyńcy Roku” od ćwierćwiecza wyznacza kierunki rozwoju społecznego zaangażowania biznesu, inspiruje innych i dostarcza ciekawych przykładów działań. Wystarczy wspomnieć, że na szczególnie bliskim nam poziomie lokalnym, przez te lata dało się zauważyć wyraźny wzrost zaangażowania przedsiębiorców w sprawy małych społeczności, co przyczynia się do budowania zaufania między firmami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami, a w rezultacie do poprawy jakości ich życia – mówi Joanna Lempart, dyrektor programowa Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, fundatora konkursu.

Celem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest pokazywanie partnerskiej współpracy małych, średnich i dużych firm z organizacjami pozarządowymi, dzięki której powstają m.in. wyjątkowe akcje społeczne, kampanie edukacyjne, wartościowe programy wolontariatu pracowniczego. Konkurs pokazuje, że dobro jest jedno – bez względu na wielkość firmy i wydatków poniesionych na dobroczynność. W skład kapituły wchodzą przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z rozwojem społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce – m.in. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nagroda 25-lecia

Z okazji 25-lecia Konkursu Kapituła przyzna nagrody specjalne. Otrzymają je firmy za wieloletnią współpracę z organizacją pozarządową w zakresie społecznego zaangażowania. Adresatami tej kategorii są laureaci dotychczasowych 24 edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”, którzy zostaną zaproszeni przez organizatora do przedstawienia historii i efektów partnerskiej współpracy z organizacją pozarządową. Nie jest wymagane, aby współpraca między firmą a organizacją nadal trwała w momencie składania wniosku. Można zgłosić współpracę z inną organizacją pozarządowa, niż ta, za współpracę z którą laureat otrzymał nagrodę w poprzednich edycjach. O przyznaniu nagrody zdecyduje kapituła konkursu, która może przyznać więcej niż jedną nagrodę.

Wnioski konkursowe można pobrać i składać na stronie: dobroczyncaroku.pl

Źródło: inf. pras.