Trwa nabór na studia podyplomowe „Menedżer CSR” pod patronatem FOB

19 sierpnia 2021

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe „Menedżer CSR” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Studia objęte zostały patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zajęcia na kierunku „Menedżer CSR” rozpoczną się w październiku 2021 r. i potrwają dwa semestry. Wykłady i ćwiczenia odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej – część zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Zajęcia poprowadzą m.in. ekspertki i eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największej w Polsce organizacji zajmującej się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób.

Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do innowacyjnego i efektywnego wykorzystania różnego rodzaju instrumentów zarządzania odpowiedzialnością biznesu w procesie budowania nowoczesnej i dojrzałej organizacji. Słuchacze nabędą umiejętności opracowywania, wdrażania i ewaluacji strategii etycznego i odpowiedzialnego biznesu oraz efektywnego wykorzystania różnego rodzaju narzędzi CSR. Słuchacze pozyskają także umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania organizacją i budowania przewagi konkurencyjnej na rynku.Zajęcia na studiach mają charakter wykładów interaktywnych, dyskusji, warsztatów, prac w grupach. Absolwenci kierunku będą przygotowani do budowania kapitału społecznego, promowania i wdrażania społecznej odpowiedzialności organizacji

Program studiów podyplomowych „Menedżer CSR” obejmuje takie tematy jak:

 • Założenia zrównoważonego rozwoju i CSR
 • Obszary i normy CSR
 • Programy i kodeksy etyczne
 • Marketing społecznie zaangażowany (CRM)
 • Odpowiedzialne inwestowanie (SRI)
 • Zarządzanie różnorodnością jako element CSR
 • Zarządzanie środowiskowe jako element CSR
 • Raportowanie odpowiedzialnego biznesu
 • Skuteczne komunikowanie CSR
 • Dialog społeczny
 • Warsztat dziennikarski
 • Narzędzia CSR w praktyce

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formule blended learning – część zajęć zostanie przeprowadzona w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych nie częściej niż 1 – 2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu >>