Ruszają nowe programy wsparcia start up

20 grudnia 2016

Dotyczy firmy: Amplus,

„Pilot Maker” znalazł się wśród projektów 10 firm, które uzyskają dofinansowanie na realizację programu akceleracyjnego dla startupów, w ramach rządowego projektu Scale Up. Celem wsparcia jest połączenie potencjału innowacyjnych pomysłów z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji i firm. Program „Pilot Maker” będzie realizowany wspólnie m.in. z polskim producentem i dystrybutorem świeżych warzyw i owoców – Partnerem Strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu – firmą Amplus sp. z o.o.

Jesteśmy zadowoleni, że ten projekt uzyskał grant PARP. Amplus to firma, która na równi z realizacją celów biznesowych dąży do innowacyjności, rozwoju i ciągłego doskonalenia produktów i procesów – mówi Katarzyna Rybicka, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Amplus. – Udział w programach takich, jak Scale Up ułatwia nam realizację projektów koniecznych dla dalszego rozwoju firmy.  Z założeń programu wynika sytuacja win-win, umożliwiająca start up-om przygotowanie odpowiedzi na realne wyzwania definiowane przez duże firmy i korporacje. Otrzymanie finansowania dla projektu „Pilot Maker” to wspaniała wiadomość. Nie ukrywam, że z wielką niecierpliwością oczekiwaliśmy na wyniki konkursu – dodaje.

Program Pilot Maker, którego koordynatorem jest techBrainers, został opracowany przez zespół ekspertów doświadczonych w dziedzinie akceleracji oraz scoutingu technologicznego startupów. Projekt będzie realizowany z dużymi przedsiębiorstwami, tj. Tauron Polska Energia, Kross oraz Amplus. Kluczowe na rynku firmy spełnią w tej relacji funkcję mentorów branżowych dla akcelerowanych startupów. Istotnym elementem programu jest realizacja projektów istotnych z punktu widzenia branż, które docelowo mogą przyczynić się do podniesienia konkurencyjności sektorów i branż. Program to także doskonała okazja dla start-up do ścisłej współpracy z dużymi przedsiębiorstwami na każdym etapie wdrożenia projektu.

Pilot Maker w kilku etapach – jak to działa?

Na program „Pilot Maker” składa się kilka faz projektowych. Pierwszym z nich jest nabór i selekcja, na etapie którego startupy poznają potrzeby partnerów Amplus, Tauron i Kross. Wybrane zostaną te propozycje, pomysły, technologie, które najbardziej odpowiadają tym potrzebom.  Następnie faza skoncentrowana będzie na dopracowywaniu dokumentacji projektowej oraz definiowaniu hipotez rozwojowych.  Faza trzecia poświęcona będzie projektowaniu i realizacji eksperymentów, weryfikujących hipotezy z poprzedniej fazy. Kolejno, faza pilotażowego wdrożenia produktów lub technologii startupów we współpracy z dużym przedsiębiorstwem. Zwieńczeniem programu jest faza wprowadzenia rozwiązania na rynek, czyli komercjalizacja rozwiązań.

Program ScaleUp realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Podddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

źródło: materiały prasowe