Rusza VI edycja stypendiów ufundowanych przez PKN ORLEN

3 września 2014

Dotyczy firmy: Orlen,

Pod hasłem „MAM PASJĘ POWYŻEJ ŚREDNIEJ” startuje nabór wniosków do VI edycji programu stypendialnego Fundacji ORLEN – DAR SERCA, dedykowanego młodzieży z Płocka oraz powiatu płockiego. Fundacja wspiera w ten sposób ambitnych i zaangażowanych społecznie uczniów z regionu będącego pod szczególną opieką PKN ORLEN.

Warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium przez ucznia jest uzyskanie średniej z przedmiotów na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego co najmniej 4,3 oraz posiadanie innych udokumentowanych szczególnych osiągnięć w dziedzinie kultury, sportu lub nauki. Wysokość miesięcznego stypendium w roku szkolnym 2014/2015 wyniesie 200 zł dla gimnazjalistów oraz 300 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ciągu pięciu dotychczasowych edycji stypendia otrzymało prawie 750 uczniów, w tym przeszło 460 z Płocka, oraz ponad 270 z powiatu płockiego.

Chcemy nagradzać najzdolniejszych i najbardziej pracowitych młodych ludzi, którzy nie tylko mają dobre wyniki w nauce, ale także ciekawe zainteresowania, talenty i silną wolę do rozwijania swoich pasji. Mamy nadzieję, że nasze wsparcie pomoże im osiągnąć sukces w dorosłym życiu mówi Emilia Gromadowska, Prezes Zarządu Fundacji.

Formularze aplikacyjne, regulaminy oraz szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Fundacji ORLEN-DAR SERCA (www.orlendarserca.pl) w zakładce „Nasza działalność” / „Program stypendialny” (Program stypendialny dla Płocka, Program stypendialny dla powiatu płockiego). Do 29 września b.r. należy składać wnioski internetowe on-line r. oraz przesłać wydrukowane i podpisane wnioski wraz z wymaganymi dokumentami. Warto pamiętać, iż liczy się data stempla pocztowego! Adres do korespondencji: Fundacja ORLEN – DAR SERCA, ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

Fundacja ORLEN – DAR SERCA prowadzi również programy stypendialne skierowane do zdolnych i utalentowanych sportowo podopiecznych z Rodzinnych Domów Dziecka, niepełnosprawnych sportowców w programie „PEŁNIA ŻYCIA”, młodych sportowców uprawiających sporty motorowe w programie „Akademia Orlen Team” oraz do uzdolnionych w naukach ścisłych absolwentów gimnazjum, a w szczególności w chemii w programie „Mistrzowie CHEMII”, który otrzymał nagrodę główną w konkursie „Dobre stypendia 2013” w kategorii „Programy stypendialne firm”. W ostatnim roku szkolnym ze stypendiów wypłacanych przez Fundację skorzystało łącznie 269 uczniów.

Źródło: Materiały prasowe