Rusza rekrutacja na letnie praktyki w Providencie

24 maja 2016

Dotyczy firmy: Provident Polska,

Po raz dziewiąty rusza program płatnych wakacyjnych praktyk studenckich „One Level Up”, realizowany przez Provident Polska. W tym roku 20 studentów będzie mogło poznać funkcjonowanie największej firmy pożyczkowej w Polsce. Standardem programu „One Level Up” jest duża samodzielność praktykantów w realizacji projektów oraz wsparcie indywidualnie przydzielonego opiekuna.

To już dziewiąta edycja programu „One Level Up”, który umożliwia młodym Polakom zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności działania w międzynarodowej firmie z sektora finansowego. Praktyki są płatne i odbywają się w ciągu dwóch miesięcy wakacji (lipiec-sierpień). Studenci mogą aplikować do kilkunastu działów firmy, w tym m.in. do: Działu Finansowego, IT, Wsparcia Biznesu, Audytu czy Planowania i Analiz Marketingowych.

Najlepsi kandydaci aplikujący do poszczególnych działów zostaną zaproszeni do siedziby firmy na spotkanie w ramach drzwi otwartych i w trakcie tej wizyty będą mogli lepiej poznać firmę, porozmawiać z potencjalnymi opiekunami oraz poznać ewentualne zespoły – mówi Tomasz Bąk, Koordynator programu „One Level Up”. Wtedy ostatecznie zadeklarują, czy spełniliśmy ich oczekiwania. Spośród tej grupy wybrane zostaną osoby, które z początkiem lipca rozpoczną praktyki w wybranym dziale – dodaje.

Każdy z praktykantów będzie miał opiekuna, którego zadaniem jest stała merytoryczna pomoc w trakcie praktyki, przydzielanie kreatywnych zadań, dzielenie się wiedzą i uzyskiwanie od praktykanta informacji zwrotnej.

W 2015 roku program „One Level Up” został nagrodzony certyfikatem w Programie Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Wyróżnienie poprzedzone było badaniem pod kątem zgodności standardów z wymogami Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Wieloetapowy proces certyfikacji swoim zakresem obejmował obszary związane z przygotowaniem merytorycznym programu, przebiegiem, komunikacją oraz promocją. Jednym z elementów ewaluacji były również opinie wyrażone przez studentów, zbierane przez zewnętrznych audytorów.

Szczegółowe informacje o programie „One Level Up” znaleźć można na stronie: www.kariera-provident.pl/dla-studentow/one-level-up.html.