Rusza pionierski projekt recyklingu opakowań elastycznych

21 października 2021

Dotyczy firmy: Nestlé Polska,

Nestlé Polska oraz PepsiCo Polska inaugurują pierwsze w Polsce przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych po elastycznych opakowaniach wielomateriałowych oraz z tworzyw sztucznych. Istotą przedsięwzięcia jest zwiększenie masy odpadów opakowaniowych po opakowaniach elastycznych, takich jak folie po chipsach czy płatkach śniadaniowych, wysortowywanych przez instalacje komunalne. Finansowany przez obie firmy projekt „ReFlex” pozwoli na zwiększenie poziomów recyklingu tych odpadów w naszym kraju, co przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego, a tym samym ochrony planety przed zmianami klimatycznymi.

Rocznie Polacy zużywają ok. 650 tysięcy ton plastikowych opakowań[1]. Niespełna 5% tej masy stanowią elastyczne opakowania z tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe opakowania z przewagą tworzyw sztucznych[2] – są to np. folie po chipsach i innych przekąskach, opakowania po płatkach śniadaniowych, cukierkach, przyprawach, czy daniach instant. Do recyklingu przekazywanych jest wciąż za mało tego rodzaju opakowań, głównie ze względu na ich niewielki rozmiar, który utrudnia wydzielenie tego rodzaju odpadów podczas sortownia w instalacjach komunalnych. Tymczasem wykorzystywane do produkcji opakowań tworzywa sztuczne w pełni nadają się do przetworzenia. Odpowiednio zebrane i wysortowane mogą otrzymać drugie życie, by znaleźć zastosowanie w przemyśle budowlanym, transportowym czy meblarskim w postaci np. płyt izolacyjnych, mat wygłuszeniowych czy elementów konstrukcyjnych mebli.

Istotą przedsięwzięcia jest zwiększenie masy odpadów opakowaniowych po opakowaniach elastycznych, wysortowywanych przez instalacje komunalne. Dzięki środkom finansowym Nestlé i PepsiCo, z jednej strony mieszkańcy będą edukowani o konieczności dokładniejszej segregacji odpadów w domach tak, aby odpady po opakowaniach elastycznych nie trafiały do odpadów zmieszanych, a z drugiej – instalacje będą mogły wysortowywać więcej takich odpadów z żółtego pojemnika dla zakładów recyklingu.

– Dążymy do tego, żeby żadne z opakowań naszych produktów nie trafiało na składowiska czy do środowiska naturalnego. Na wielu polach przyspieszamy działania i zwiększamy inwestycje w tym kierunku. W Polsce postanowiliśmy stać się liderami zmiany, dlatego podjęliśmy wyzwanie, które wielu uznało za nierealne do zrealizowania. Poprzez udział w projekcie ReFlex chcemy pokazać, że możemy mu sprostać. Każde opakowanie elastyczne zawiera cenny surowiec, który należy ponownie wykorzystać. Chcemy zamykać obieg w każdym możliwym obszarze oraz pokazać, jak to zrobić. Jesteśmy pewni, że wspólnie z partnerami osiągniemy cele, jakie sobie wyznaczyliśmy – mówi Artur Jankowski, Prezes Nestlé Polska.

Techniczną realizację projektu, tj. współpracę z podmiotami odbierającymi odpady od mieszkańców, instalacjami komunalnymi i zakładami recyklingu, partnerzy projektu powierzyli firmie Eco Solutions. Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest zaś Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK.

Zarówno Nestlé, jak i PepsiCo od wielu lat prowadzą działania na rzecz ograniczenia wpływu opakowań, w tym plastikowych, na środowisko. Obie firmy intensywnie pracują nad zbudowaniem przyszłości bez odpadów i stworzenia świata, w którym plastik nigdy nie stanie się odpadem. Partnerzy są członkami międzynarodowych projektów i koalicji, których celem jest wdrożenie rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego, a w efekcie ograniczenie emisji i zatrzymanie zmian klimatu.

O inicjatywach Nestlé

W ramach swojej długoterminowej wizji firma Nestlé dąży do tego, aby żadne z opakowań jej produktów nie trafiało na wysypiska ani do środowiska jako odpad. Ambicją firmy jest to, by do 2025 roku każde opakowanie Nestlé nadawało się do recyklingu lub ponownego użycia. Firma ograniczy również wykorzystanie tworzyw pierwotnych o 33%. W tym celu rozwija innowacyjne technologie, tworząc opakowania z papieru nadającego się do recyklingu, ogranicza zawartość plastiku w opakowaniach, szerzej wykorzystuje plastik z recyklingu (rPET), dąży do rezygnacji z opakowań wielomateriałowych, popularyzuje opakowania wielokrotnego użytku. Nestlé wspiera również rozwiązania infrastrukturalne na rzecz zbiórki i recyklingu odpadów. Podejmuje też działania na rzecz promowania odpowiedzialnych zachowań wśród swoich pracowników, partnerów, dostawców i konsumentów.

Od kilku lat prace nad innowacjami w tych obszarach koordynuje jednostka badawcza firmy: Instytut Badań nad Opakowaniami. Wspólnym celem powyższych inicjatyw jest zapewnienie przyszłości bez odpadów.

Strategia Nestlé w zakresie opakowań opiera się na 5 filarach: ograniczanie wykorzystania pierwotnych tworzyw sztucznych, tworzenie systemów wielokrotnego użycia i napełniania opakowań, wdrażanie innowacji w zakresie recyklingu i kompostowania, wspieranie rozwoju infrastruktury.

***

[1] Źródło: Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

[2] Źródło: Krajowa Izba Przemysłu Spożywczego i Opakowań