Trwa I etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o ESG

4 grudnia 2023

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, ERGO Hestia, InPost,

4 grudnia 2023 roku wystartował Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o ESG, organizowany w ramach 20. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic szkół średnich oraz studentów i studentek z całej Polski. Inicjatywa ma na celu sprawdzenie swojej wiedzy o zrównoważonym rozwoju. Wypełnione online testy w ramach pierwszego etapu można przesyłać do 22 grudnia. 

Konkurs składa się z trzech etapów

Pierwszy etap Konkursu trwa polega na  rozwiązaniu testu wiedzy umieszczonego stronie https://odpowiedzialnybiznes.pl/lob/ogolnopolski-konkurs-wiedzy-o-esg/. Aby przejść do kolejnego etapu, trzeba odpowiedzieć prawidłowo na 12 z 15 pytań.

Drugi etap konkursu odbędzie się w styczniu 2024 r. także w formie online. Polega on na przygotowaniu odpowiedzi na trzy pytania otwarte z zagadnień związanych z ESG. Do finału przechodzą osoby, które osiągnęły najwyższą punktację od Komisji składającej się z pracowników i pracownic Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zadanie finałowe polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na wybrany jeden z trzech tematów  związanych z odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem, wskazanych przez ekspertów_ki z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Finaliści_tki mają ok. 3 tygodni na przygotowanie swoich wypowiedzi. Ich prezentacja nastąpi podczas finału w marcu 2024 r.

Kto może wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o ESG ?

W Konkursie mogą wziąć udział studenci_tki dowolnego kierunku studiów I i II stopnia oraz uczniowie i uczennice szkół średnich o dowolnym profilu, którzy_re nie ukończyli_ły 26. roku życia. Liczy się chęć do zdobywania wiedzy z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Jakie korzyści daje udział w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o ESG?

Konkurs mobilizuje do lepszego zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju. Dotyczy on zarówno zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych Udział w inicjatywie stwarza młodym osobom okazję zarówno do poszerzenia wiedzy i  włączenia się w społeczność osób zainteresowanych tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, jak i zdobycia atrakcyjnych nagród. Dodatkową korzyścią jest zwiększenie swoich szans na rynku pracy, który coraz bardziej ceni kompetencje w zakresie ESG oraz udział w rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

Ligę Odpowiedzialnego Biznesu wspierają:

Partner Strategiczny: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Partnerzy: Ergo Hestia, InPost

Partner wspierający: Regionalny oddział PIBR w Warszawie

Patroni medialni: IMM, Noizz, PRoto.pl