Rusza ogólnopolska kampania edukacyjna Nutri-Score

23 czerwca 2021

Dotyczy firmy: Carrefour Polska,

Carrefour Polska rozszerza asortyment produktów marek własnych, na których znajdują się oznaczenia systemu Nutri-Score oraz przystępuje do ogólnopolskiej kampanii promującej ten system w naszym kraju. Firma, wspólnie z renomowanymi instytucjami naukowymi, organizacjami społecznymi, producentami żywności oraz innymi sieciami handlowymi, będzie dalej promować rzetelny i zrozumiały system znakowania żywności, aby zachęcać Polaków do zdrowego jedzenia.

We wrześniu 2020 roku Carrefour Polska wprowadził do sprzedaży pierwsze produkty marek własnych z oznaczeniami Nutri-Score oraz przeprowadził pierwszą kampanię edukacyjną dla klientów na ten temat. Obecnie w sprzedaży sieć oferuje już ponad 200 takich produktów, które pomagają klientom szybko i łatwo ocenić ich wartość odżywczą za pomocą czytelnych kolorów i liter. Na podstawie zawartości poszczególnych składników, produkty przypisywane są do jednej z 5 klas – od A do E, gdzie klasa A określa produkty najbardziej odżywcze, a klasa E te najmniej odżywcze. Przy nadawaniu oznakowania produktom pod uwagę brane są również zawartości takich składników jak owoce, warzywa, błonnik czy białko, których spożywanie ma duże znaczenie dla prawidłowej diety człowieka.

– System Nutri-Score jest ważnym elementem strategii rozwoju marek własnych Carrefour oraz polityki zrównoważonego rozwoju całej naszej Grupy, która kładzie duży nacisk na promocję zdrowego stylu życia i prawidłowego żywienia. Z jednej strony pomagamy naszym klientom w zmianie nawyków żywieniowych, edukujemy oraz zapewniamy szeroki dostęp do informacji o sprzedawanych produktach, a z drugiej inwestujemy w podwyższanie jakości naszych produktów własnych, m.in. usuwając z nich kontrowersyjne składniki – mówi Marek Lipka, Dyrektor Handlowy Carrefour Polska. Naszym celem jest oznaczenie wszystkich produktów marek własnych Carrefour systemem Nutri-Score, a także upowszechnienie tych oznaczeń wśród naszych klientów. Bez wahania przystąpiliśmy więc do startującej obecnie ogólnopolskiej kampanii Nutri-Score, ponieważ jesteśmy przekonani, że tylko wspólne działania wielu podmiotów są w stanie przynieść realną zmianę na rynku i przyczynić się do stałego podnoszenia świadomości żywieniowej polskich konsumentów – dodaje Lipka.

Inicjatorami kampanii Nutri-Score są Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz Federacja Konsumentów. Nadrzędnym celem Kampanii jest wspieranie konsumentów w podejmowaniu świadomych decyzji żywieniowych opartych na wiedzy o wartości żywieniowej poszczególnych produktów i ich miejscu w prawidłowej diecie. Będzie ona prowadzona przez grupę inicjatorów a także przez dołączających do niej Partnerów w różnych kanałach komunikacji z użyciem hasła #prostewybory.

Inicjatorzy i partnerzy będą wykorzystywać posiadane przez siebie kanały komunikacji – własne strony internetowe, media społecznościowe czy materiały drukowane. Ważną częścią działań komunikacyjnych kampanii jest również strona nutriscore.pl, na której już teraz można obejrzeć zapis debaty o systemie Nutri-Score oraz zapoznać się ze szczegółowym opisem systemu. W inicjatywę tę wciąż mogą włączyć się kolejne instytucje i przedsiębiorstwa, kampania ma bowiem charakter ciągły i otwarty.

Źródło: mat. pras.