Rusza nabór najlepszych raportów społecznych

28 czerwca 2018

Po raz 12. firmy mogą wziąć udział w Konkursie Raporty Społeczne na najlepiej sporządzone publikacje prezentujące dane niefinansowe. Raporty i sprawozdania można zgłaszać do końca lipca przez stronę raportyspoleczne.pl.

28 czerwca startuje 12. edycja Konkursu Raporty Społeczne, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. Do konkursu można zgłaszać raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności/zrównoważonego rozwoju, raporty zintegrowane oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych. W tegorocznej edycji konkursu wprowadzono dwie nowości. Pierwszą z nich jest przyznanie oddzielnej nagrody dla raportu zintegrowanego. Druga z nich polega na możliwości zgłaszania do konkursu także sprawozdań na temat informacji niefinansowych przygotowanych zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy 2014/95/UE.

Publikacje można rejestrować do 31 lipca na stronie raportyspoleczne.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Celem przyświecającym Konkursowi Raporty Społeczne jest zwrócenie uwagi na wagę raportowania niefinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Konkurs pozwala ocenić sposób, w jaki firmy dzielą się danymi niefinansowymi, obejmującymi kwestie dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu organizacyjnego. Dzięki temu nagrodzone zostają przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność w sposób społecznie odpowiedzialny, ale również przejrzyście i wiarygodnie prezentują w raportach podejmowane inicjatywy. Konkurs stanowi więc zachętę dla firm do jeszcze większej transparentności oraz stwarza pole do czerpania inspiracji w zakresie ujawniania danych niefinansowych. Przyczynia się także do podejmowania dialogu z interesariuszami przedsiębiorstw.

Powstanie oddzielnej nagrody dla raportów zintegrowanych ma na celu promowanie ich jako publikacji najbardziej kompleksowo przedstawiających informacje o firmie zarówno pod kątem finansowym, jak i niefinansowym. Z kolei dzięki uwzględnieniu w tegorocznej edycji sprawozdań niefinansowych stworzonych według wymogów unijnej dyrektywy 2014/95/UE, konkurs staje się także źródłem wiedzy na temat działań podejmowanych przez największe firmy w Polsce.  Ma to na celu zmotywowanie i promowanie tych przedsiębiorstw, które przygotowały sprawozdania w sposób jak najbardziej pełny i transparentny. Publikacje tego typu mogą stawać się wstępem do przygotowania pełnych raportów.

Bardzo się cieszę, że w tym roku dodatkowo wyróżnimy raporty zintegrowane, bo to jeden z najbardziej zaawansowanych sposobów publikowania danych finansowych i niefinansowych łącznie. Raport zintegrowany pokazuje organizację z perspektywy różnych kapitałów – finansowego, intelektualnego, społecznego, środowiskowego. Przygotowanie dobrego raportu zintegrowanego wymaga zmiany myślenia – o oddziaływaniu naszej organizacji, jej wpływie, o tym, jaką wartość kreujemy, jako biznes. Warto doceniać firmy, które zdobywają się na taki wysiłek – mówi Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej, Deloitte.

Konkurs Raporty Społeczne wpisuje się również w najnowsze trendy społecznej odpowiedzialności biznesu, a także wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, zwłaszcza zadania szczegółowego 12.6 „Zachęcać przedsiębiorstwa, w szczególności te duże i międzynarodowe, do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w swoich cyklicznych raportach”.

Zgłoszone publikacje oceni złożone z ekspertów jury, które wybierze laureatów w następujących kategoriach: nagroda za najlepszy raport społeczny, nagroda za najlepszy raport zintegrowany, nagroda za najlepszy debiut oraz wyróżnienia. Nagrody i wyróżnienia przyzna również jury dziennikarskie. Jak co roku, zaplanowano także głosowanie internautów, które odbędzie się terminie 17 sierpnia 2018 – 17 września 2018.

Transparentność to podstawa społecznie odpowiedzialnego biznesu, a przejrzyste i skuteczne komunikowanie działań CSR jest zawsze wyzwaniem. Formuła Konkursu Raporty Społeczne umożliwia poznanie tego, jak firmy prezentują swoje zaangażowanie w najróżniejszych obszarach np. środowisko, społeczeństwo czy ład organizacyjny. Wzajemnie inspiracje dotyczące prezentowania danych pozafinansowych są bardzo cenne, a udział w konkursie pozwala organizacjom dotrzeć do znacznie szerszego grona interesariuszy. To ważne, zwłaszcza w kontekście objęcia największych firm w Polsce obowiązkiem ujawniania informacji niefinansowych – mówi Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna i Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Konkurs Raporty Społeczne odbywa się od 2007 roku. Jego organizatorami są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte. Strona internetowa konkursu: raportyspoleczne.pl.

***

Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte

Patroni: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Federacja Konsumentów

Patroni medialni: PAP Biznes, PRoto, kampaniespoleczne.pl, eGospodarka.pl, My Company Polska, EURACTIV.pl, BE.NAVIGATOR

źródło: informacja własna