Do 19 stycznia zgłoś inicjatywy z obszaru ESG do corocznego raportu FOB

17 grudnia 2023

Twoja firma realizuje działania dotyczące ESG? Zgłoś je do 22. edycji raportu przygotowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Publikacja jest największym w Polsce przeglądem inicjatyw z obszaru zrównoważonego rozwoju. Nabór dobrych praktyk odbywa się poprzez formularz na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2023. Udział jest bezpłatny.

Zgłoś dobre praktyki: odpowiedzialnybiznes.pl/raport2023

Już po raz dwudziesty drugi Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa i najdłużej działająca w Polsce organizacja zajmującą się tematyką zrównoważonego rozwoju w kompleksowy sposób, wyda raport stanowiący przegląd  podejmowanych przez firmy inicjatyw dotyczących poszczególnych aspektów ESG – środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego.

– W tym roku stawiamy sobie za cel pokazania najlepszych praktyk realizowanych przez biznes w zakresie ESG. Ze względu na nowe obowiązki związane z raportowaniem zmienia się odbiór ESG na rynku – także w sektorze MMŚP, wśród podmiotów należących do korporacyjnych łańcuchów wartości. Ponadto po raz pierwszy każda zgłaszana praktyka będzie mogła być przyporządkowana do określonego standardu ESRS – mówi Karol Krzyczkowski, starszy menedżer projektów FOB. – Liczymy, że jak co roku raport będzie źródłem inspiracji oraz wiedzy o działaniach z obszaru zrównoważonego rozwoju podejmowanych przez firmy w Polsce – dodaje Karol Krzyczkowski.

Zasady zgłoszeń

Firmy mogą zgłaszać zrealizowane w 2023 r. dobre praktyki do 19 stycznia 2024 roku do końca dnia.

Każda firma może zgłosić maksymalnie 5 inicjatyw. Podobnie jak w poprzednich edycjach, zakwalifikowane do publikacji dobre praktyki zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

 • ład organizacyjny,
 • praktyki z zakresu pracy,
 • prawa człowieka,
 • środowisko,
 • uczciwe praktyki operacyjne,
 • zagadnienia konsumenckie,
 • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Każda ze zgłoszonych praktyk będzie mogła zostać przyporządkowana poszczególnym ESRS (European Sustainability Reporting Standards), które zostały wprowadzone zgodnie z dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Zakwalifikowanie dobrej praktyki wymaga jej zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ponadto praktyka powinna być:

 • Zainicjowana przez firmę – może być realizowana w partnerstwie, ale głównym jej realizatorem musi być firma.
 • Dobrowolna – nie stanowi realizacji obowiązku wynikającego z prawa.
 • Potrzebna – opiera się na rozpoznanych potrzebach, jest poprzedzona realizacją badań, analiz, dialogu z interesariuszami, zebraniem informacji o rzeczywistych potrzebach.
 • Innowacyjna – jest czymś nowym w sektorze lub w zbliżonych wielkością firmach.
 • Zaplanowana – przed wdrożeniem przeprowadzono analizę sytuacji, opracowano plan działań.
 • Podsumowana – jest poddana ewaluacji, oceniona pod kątem wyników, umożliwia modyfikację i dostosowanie działań na podstawie zebranych informacji.
 • Skuteczna – osiąga założone rezultaty, urzeczywistnia misję organizacji, przyczynia się do rozwoju organizacji.
 • Wydajna – opiera się na jakościowej i ilościowej analizie wykorzystania zasobów materialnych: finansów, technologii, infrastruktury oraz niematerialnych: kapitału ludzkiego, społecznego.
 • Uniwersalna – możliwe jest jej zaadaptowanie w innych lub zbliżonych warunkach, wykorzystanie jej jako źródło inspiracji dla wdrożenia podobnych działań.
 • Etyczna – zgodna z przyjętymi w danym społeczeństwie, branży lub obszarze działania normami moralnymi.
 • Atrakcyjna dla interesariuszy – interesariusze włączają się w nią lub działają w niej chętniej niż w przypadku innych praktyk.
 • Trwała – po jej zakończeniu zmiana wniesiona jej realizacją jest utrzymana.

Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli_ek Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Więcej informacji na temat zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza oraz ukazania się raportu znaleźć można na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2023

Jak zgłosić dobre praktyki? Webinar dla firm [nagranie]

12 grudnia odbył się webinar, podczas którego Karol Krzyczkowski z FOB wskazał, na co warto zwrócić uwagę podczas prac związanych ze zgłaszaniem dobrych praktyk do raportu, omówił poszczególne elementy formularza zgłoszeniowego i odpowiedział na pytania dotyczące raportu.

Zapis webinarium dostępny jest tutaj >>

O raporcie

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów_ek krajowych i zagranicznych. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń. Poprzednie edycje dostępne są w Bazie wiedzy o ESG oraz w wyszukiwarce dobrych praktyk.

Kontakt ws. zgłoszeń dobrych praktyk

Informacji udziela Karol Krzyczkowski: karol.krzyczkowski@fob.org.pl, tel. +48 601 658 008