Rusza nabór do 3 edycji programu coachingowego „Dwa sektory – jedna wizja”

6 listopada 2012

Celem projektu jest wsparcie liderów organizacji społecznych poprzez umożliwienie im współpracy z doświadczonymi osobami na stanowiskach kierowniczych z firmy PwC.

W założeniu organizatorów program, poprzez wzajemną wymianę doświadczeń i perspektyw pomiędzy liderami sektora pozarządowego i liderów sektora biznesowego, ma służyć budowaniu współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i biznesowym, wpływać na efektywność działania trzeciego sektora i społeczne zaangażowanie biznesu.

Grupą docelową są liderzy społeczni, liderzy organizacji pozarządowych z doświadczeniem w zakresie wdrażania przedsięwzięć społecznych, mogący wykazać się konkretnymi rezultatami, planujący podjęcie w 2013 roku ambitnych projektów społecznych lub planujący rozwój swojego zespołu czy instytucji.

W ramach programu 20 lokalnych liderów weźmie udział w procesie coachingowym. Przez pół roku (styczeń – czerwiec 2013 r.) lider społeczny w parze ze swoim coachem z firmy PwC będzie pracował nad rozwojem swojej działalności. Proces ma skłonić uczestników programu do zmiany spojrzenia na swoją aktywność zawodową i społeczną, zbudować lub zrewidować strategię działania. Dodatkowo uczestnicy nabędą nowe praktyczne umiejętności podczas warsztatów przygotowanych wspólnie przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów i Fundację PwC. 18 par coach – lider będzie pracować w siedzibie firmy PwC w Warszawie, jedna w Krakowie i jedna we Wrocławiu.

Główne korzyści z udziału w programie:

  1. Praca nad rozwojem swojego zespołu, organizacji czy instytucji.
  2. Możliwość zweryfikowania dotychczasowych strategii działań.
  3. Nabycie doświadczenia w zakresie efektywnego zarządzania ludźmi, projektami, procesami.
  4. Poznanie kultury biznesu i możliwość wypracowania własnego podejścia do budowania współpracy z biznesem.

Zasady udziału:

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zakwalifikowana osoba jest zobowiązana do uczestnictwa w sześciu comiesięcznych sesjach coachingowych (regularnie jedna w miesiącu) w wyznaczonym wcześniej miejscu i czasie oraz na wszelkich warsztatach przewidzianych w programie (na rozpoczęciu programu w styczniu, w marcu oraz na zakończenie w czerwcu).

Koszty dojazdu na warsztaty oraz sesje z coachem ponosi uczestnik/uczestniczka programu. W przypadku warsztatów dwudniowych koszt noclegu i wyżywienia pokrywa organizator.

Więcej informacji o poprzednich edycjach programu znajduje się tutaj

Zgłoszenia do projektu w postaci wypełnionej on-line ankiety oraz CV prosimy przesyłać na adres dwa_sektory@szkola-liderow.pl do 25 listopada 2012 do godz. 23.59. Informacja o wynikach konkursu pojawi się w drugiej połowie grudnia na stronach: www.szkola-liderow.plwww.pwc.com/pl/fundacja

Źródło: materiały prasowe