Rusza kolejna edycja konkursu „Dla Kobiet i Nauki”

10 kwietnia 2015

Dotyczy firmy: L'Oréal Polska,

Już 2 kwietnia 2015 r. rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego dla kobiet naukowców prowadzących badania w dziedzinie nauk o życiu. W konkursie „Dla Kobiet i Nauki we współpracy między L’Oréal Polska, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

– Siła nauki tkwi w różnorodności. Dlatego nam wszystkim powinno zależeć, aby jak najwięcej kobiet się w niej realizowało. Polski nie stać na marnowanie kobiecych talentów. Dlatego ważne jest, by zachęcać wszystkich, którzy chcą wykonywać zawód naukowca. Zwłaszcza kobiety- podkreśla Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Do zdobycia jest pięć rocznych stypendiów: dwa dla doktorantek i trzy dla habilitantek. Wysokość stypendiów w tegorocznej edycji wynosi: 30.000 zł (w przypadku stypendiów doktoranckich) i 35.000 zł (dla stypendiów habilitacyjnych). Ponadto MNiSW przyzna każdej laureatce dodatkowe wyróżnienie – pokrycie kosztów wyjazdu na wybraną zagraniczną konferencję naukową na terenie Europy.

Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku – 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji prac oraz ich kontynuacja w roku pobierania stypendiów. Kandydatury oceniane są przez 16 jurorów – wybitnych naukowców i autorytety polskiego życia naukowego. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 maja 2015 r.

Na stronie internetowej www.lorealdlakobietinauki.pl umieszczone są wszystkie niezbędne informacje: regulamin, formularze zgłoszeniowe, skład jury, historia konkursu oraz artykuły prasowe.

Polska filia Grupy L’Oréal już od 15 lat prowadzi program stypendialny dla młodych kobiet naukowców. Jego celem jest promowanie kobiet i ich osiągnięć zawodowych oraz popularyzacja nauki w szerokich kręgach społeczeństwa. Każdego roku program wyłania młode talenty, których przykład ma zachęcić do podejmowania kariery naukowej. Stypendystki prowadzą zaawansowane badania w dziedzinie m. in. medycyny, biotechnologii, biologii. Na liście laureatek jest już 70 pań z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

Źródło: informacja prasowa